Klubber I NBF

boksekalenderen

Dato: 5 jan kl. 1000 kl. 1700 Location: Rostenhallen, Trondheim

Sted: B-30 sitt lokale i Rostenhallen. Vestre Rosten 39. 7075 Tiller.
Tidspunkt: Kl.: 10:00-17:00

Påmelding gjøres gjennom min idrett innen søndag 29. desember: https://minidrett.nif.no/Event#3404421-010

Kurset består av teori med avsluttende skriftlig prøve.

Etter kurset må kandidatene prøve-dømme 15 kamper med godkjent resultat. Kampene kan tas på Diplomserien 11. januar hos B-30, eller på et annet stevne innen utgangen av april måned 2020.

Før kurset må kandidatene lese over Diplomreglementet som dere finner på www.boksing.no under fanen lover og regler: https://boksing.no/lover-og-regler/ . Diplomreglementet tas med på kurset.

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med kursholder Geir Dahlen på mail: gdref@online.no eller tlf. 98616105.

Velkommen!

Dommerstigen:

Modul 1
Diplomdommerkurs. Kvalifiserer til å dømme Diplomboksing og Ferdighetsmerkeboksing som poengdommer

Modul 2
Kretsdommerkurs. Kvalifiserer til å dømme AIBA Open Boxing som poengdommer på kretsnivå. Kandidatene skal ha gjennomført Modul 1

Modul 3
Kamplederkurs. Kvalifiserer til å fungere som kampleder på kretsnivå. Kandidatene skal være godkjent dommer og ha dømt minimum 25 ordinære kamper som poengdommer

Forbundsdommer
Forbundsdommer som poengdommer (200 ordinære kamper/ 4 år) og kampleder (100 kamper som kampleder/ 4 år)

AIBA
AIBA internasjonal dommer

Dato: 11 jan kl. 1100 Location: Rostenhallen, Trondheim

Diplom- og rekruttserien Midt Norge. Arrangør B-30. Lørdag 11. januar 2020

Dato: 18 jan kl. til 19 jan Location: Vestby

Vestby IL arrangerer dette mesterskapet. Les mer her: https://boksing.no/2019/12/innbydelse-til-landsmesterskap-diplomboksing-for-2020/

ÅPNE KALENDER