Klubber I NBF

boksekalenderen

Dato: 29 aug kl. til 1 sep Location: Tønsberg

Påmelding via Fagsystemet her: https://www.bokseklubb.no/

Dato: 6 sep kl. til 8 sep Location: Sotra Arena

En vil benytte samme oppsett som på Voss (timetabell trening/ kurs) og tilby mat mellom treningen til utøvere og trenere. En vil se på mulighet for å overnatte på Sotra Arena for de som kommer langveis ifra. Det vil bli en liten egenandel fra utøvere for å kunne delta, men en skal jobbe for at den blir så lav som overhodet mulig. Mer informasjon vil bli gitt i månedskiftet mai/ juni.

Dato: 8 sep kl. Location: Jessheim
ÅPNE KALENDER