FORMOLDET MED UNGDOMSUTVALG 

Ungdomsutvalget i Norges bokseforbund består av personer mellom 15 til 22 år, som er glad i boksing. Utvalget skal bestå av medlemmer fra alle regionene i Norge.  

Formålet er å representere ungdom i vår idrett og bidra til utvikling av forbundet. 

Oppgavene til ungdomsutvalget er å planlegge og organisere aktiviteter og arrangementer for ungdom.  

Og få flere ungdommer til å bli i boksinga, selv om de ikke er utøvere.  Vi skal fungere som en kobling mellom ungdom og de øvrige medlemmene i norsk boksing. Vi skal også arbeide med å promotere/markedsføre idretten og samarbeide med ungdomsorganisasjoner om rekrutering.  

Ved at vi unge engasjerer oss bidrar vi til å sikre en bærekraftig fremtid for idretten, og gi økt kunnskap og interesse for boksing