Paraidrett og tilrettelagte tilbud

Velkommen til Norges Bokseforbund sin side om paraidrett og tilrettelagte tilbud.

Paraidrett er en fellesbetegnelse og defineres som idrett for mennesker med en funksjonsnedsettelse. Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har fire målgrupper innen paraidrett: bevegelses-, hørsels-, syns- og utviklingshemming. Norges Bokseforbund ønsker å legge til rette for at alle skal få oppleve idrettsglede, uavhengig av alder, nivå og funksjonsevne. 

Her kan du finne informasjon om hva paraboksing er, våre tilrettelagte tilbud, hvem du skal kontakte hvis du ønsker å starte med boksing og hvordan klubber kan komme i gang med paraaktivitet.