Arrangementskurs

Regler for Streaming av stevner/turneringer

Veiledning for arrangør i Diplomserien

 

For en ny arrangør med lite eller ingen erfaring, kan det være lurt å begynne med en Diplomserierunde og gjennomføre den i klubblokalene. Det er enkelt og rimelig.

Sørg for å ha nok folk til å sette opp boksering hvis nødvendig og kiosk, border, stoler etc.

Lag en innbydelse, bruk gjerne tidligere innbydelser og rediger dem. Dette finner du på www.boksing.no. Send den så til bjorn.askedalen@nif.idrett.no

 

Diplomserien stiller med mye av det praktiske: 

 • Innveiing, registrering og kamplister står vi for.
 • Skjemaer som skal brukes.
 • Vi stiller også med dommere.

 

Hva vi trenger:

 • Et rom med bord hvor vi kan ha innveiing og få ro til å lage kamplister. Viktig med tilgang til strøm.
 • Tre dommerbord rundt ringen, pluss sekretariat med plass til fire personer og skriver.
 • Sekretariat plasseres med rødt hjørne på venstre side og hvitt hjørne på høyre side.
 • Mat og drikke til dommere og sekretariat.
 • En tidtaker, en speaker og en til poengskrivning og utregning. Vi leser opp poeng umiddelbart etter kampen, så det er viktig at utregningen går fort.
 • Hansker 10 oz, helst røde og blå. Legges i hvert hjørne. Her trengs også noen til å passe på og vaske hanskene. Det trengs også 10 liters bøtter i hvert fargede hjørne og søppelposer i hvert hvite hjørne.
 • Skriver å vekt

 

 Arrangementskurs

Regler for Streaming

Hensikten med arrangementsdokumentet

«Vi behøver flere konkurranser»

«For få ledere vet hvordan en konkurranse skal arrangeres»

«Våre utøvere får ikke gå tilstrekkelig med boksekamper»

«Media følger oss ikke om vi ikke presterer resultater det er interessant å skrive om»

Det finnes muligens like mange synspunkter om og målsetninger omkring konkurransearrangement i norsk boksing som det finnes ledere. Enkelte vil øke antallet konkurranser, andre vil få til flere kamper på hjemmebane for sine egne utøvere, ytterligere andre vil benytte sine arrangement for å nå ut med boksesporten i media og derigjennom lokke til seg flere ledere og utøvere. Vi ser at det er et generasjonsskifte av ledere i våre bokseklubber og nye klubber oppstår, hvilket kan føre til at det blir færre «ringrever» som kan dette med å arrangere boksestevner på fem fingre.

Viljen er der – men i blant mangler kunnskapsoverføringen

Å arrangere et stevne er noe som de fleste bokseklubber ønsker å gjøre, men noen trekker seg på grunn av uro for å ikke ha tilstrekkelig med kunnskap eller erfaring. Det kan føles som en umulig og kostbar affære å arrangere et stevne, men det behøver ikke å være så vanskelig. Å være så forberedt som mulig skaper trygghet for alle innblandede og gjør jobben både lettere og morsommere.

Kampsportloven stiller krav

(Legg inn lovbestemmelser)

Arrangementsdokument

Uansett hvilket perspektiv vi velger, merker vi at det er et behov for dokumentasjon for å arrangere boksestevner. Selv om dette dokumentet kanskje ikke er heldekkende ut i fra den enkeltes behov, håper vi at det skal være til hjelp med å strukturere bokseklubbenes arbeid i å arrangere boksestevner.

Ansvarlig for Arrangementsdokumentet er Norges bokseforbund ved Utdanningskomiteen.

Arrangementsdokumentet er til bruk for alle bokseklubber som er tatt opp i Norges bokseforbund og kan videreutvikles etter individuelle behov.

Bakgrunn

I 2016 besluttet NBF at et arrangementsdokument skulle skrives med bakgrunn i den oppblomstrende aktiviteten og for å sikre en ensartet gjennomføring for boksestevner. Arrangementsdokumentet skal være en hjelp for å få flere bokseklubber til å arrangere boksestevner som igjen vil fremme idretten vår med bakgrunn i NBF mål om å øke medlemsantallet. 

Slik anvender du arrangementsdokumentet

Arrangementsdokumentet er bygd opp i frittstående kapitler som dere kan ta bort eller legge til etter behov. PÅ hjemmesiden til NBF, www.boksing.no kan dere velge å skrive ut de deler av dokumentet som det er behov for i en arrangementsgruppe.

Dere står fritt til å utvikle dokumentet etter eget behov og det er plass til for egne notater og spårsmål som kan være utviklende nettopp for deres arrangement.  NBF er takknemlig for innspill som kan bidra til å utvikle arrangementsdokumentet til å bli enda bedre.

Tenk på

Regelverk kan endres, kontroller alltid de aktuelle reglene og les på disse før dere begynner å arbeide med boksestevnet, Visse detaljer i dette reglementet kan være mindre passende for deres arrangement – dere har frihet til å tilpasse dere etter individuelle behov. Velg de deler som dere ønsker å bruke, skriv ut så mange eksemplarer dere behøver og lag for eksempel egne arrangementspermer til deltagerne i klubbens arrangementskomite.

Lykke til!

 

Med Hilsen

Håktor Slåke

President

Norges Bokseforbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arrangementet bli en lederskole

Har dere yngre eller nye ledere i bokseklubben, eller utøvere som dere tror kan være interessert i å bli leder? Bruk boksestevnet til å gi flere nye ledere kunnskap om hvordan et boksestevne arrangeres og hvilke regler som gjelder.

Under trenerstigen vil det være en modul som går på arrangering av boksestevner……….

 • Still spørsmålet! Vil noen i klubben til medlemmer og foreldre om noen vil bli leder eller arrangementsansvarlig.
 • Still passende krav! Se til at nye ledere ikke blir belastet med for mange oppgaver og får for mye å gjøre i begynnelsen. Det er bedre å få en progresjon i arbeidsmengden i takt med mestring av oppgavene så er muligheten for at folk ønsker å sitte lengre i stillingen.
 • Still opp med utdanning! Er det behov for utdanning for å klare den nye rollen som leder, styremedlem eller arrangementsleder. Enten kan andre ledere i klubben hjelpe til, eller NBF kan kontaktes for klubbutvikling eller trenerkurs.
 • Still opp som mentor! Støtt, gi råd, sparr i det dagligdagse arbeidet fra begynnelsen, dette gjør deg trygg som leder og gir mulighet for utvikling og at lederen blir værende i klubben.

Dette kan være momenter som kan være bra å ha i bakhodet når tanken om et arrangement tar form. Hvilke unge/nye ledere har dere i klubben eller i foreldregruppen? Hva vil de, vil de hjelpe til innenfor et bestemt område i arrangementet, vil de støtte og bli utdannet av en som kan oppgaven fra før, eller vil de være funksjonær under stevnet. Alle former for interesse for å hjelpe til kan vokse å bli til noe større.

Er ungdommene som blir spurt tvilsomme på om de kan hjelpe til, så spør om de vil arbeide sammen med en som har mere erfaring. Det kan gi nye opplevelser om at det ikke behøver å være så veldig stort og vanskelig og bare engasjere seg. På neste boksestevne kan de kanskje være klar for nye utfordringer.

Pass på å høre nøye etter om hvilke bakgrunnskunnskaper og interesseområder for hva medlemmene i arrangementskomiteen har. Glem heller ikke å informere om at ideelt engasjement og lederskap ser bra ut på CV og noe som fremtidige arbeidsgivere vil kunne ta i betraktning ved en jobbsøknad. Tilby en attest til de som ønsker å bidra til å delta i klubbens arbeide, det kan være til stor nytte fremfor alt for ungdommer som ennå ikke har skaffet seg arbeidserfaring.

Vær lydhør for signaler om at arbeidsmengden blir for stor. Spør heller en ekstra gang enn en gang for lite om hvordan det går. Lytt og hjelp til ved behov for å unngå å skremme bort nye ledere eller medlemmer i arrangementskomiteen slik at denne personens oppgaver under boksestevnet kan bli lidende.

 

 

Ta vare på funksjonærene

Gode og nøyaktige stevnefunksjonærer er gull verdt. Dere kommer til å behøve dyktige folk på en rekke poster, som for eksempel medhjelpere til sekretariatet, hanskepassere, entrevakter, ryddepersonell etc. Det er alltid klokt å behandle funksjonærene og ledere ekstra godt for å motivere dem til å komme tilbake som ildsjeler ved neste arrangement som skal gjennomføres.

Grunnleggende er å gi en felles og god informasjon om arrangementet og hva som forventes av funksjonærene forut for stevnet. God informasjon om hva oppdraget innebærer og at de også leser tilbake hvordan de har forstått oppdraget, gir trygge funksjonærer som igjen gir bedre service til deltakere og publikum. Utpek en funksjonæransvarlig som funksjonærene kan kontakte om praktiske spørsmål skulle oppstå under stevnet. Vær tydelig på eventuelle regler som du vil at funksjonærene skal følge og hvordan du vil at de skal være ovenfor gjestene.

Mat- og drikkekuponger til matsalen i eller i nærheten av arenaen til bruk under stevnet er en god ide, fremfor alt om det er et lengre stevne eller en turnering. Funksjonærer, ledere og dommere kan finne det vanskelig å kunne gå bort fra sine arbeidsoppgaver. Det kan derfor være til stor hjelp om vann, kaffe, frukt ol. blir brakt frem til de som arbeider.

En tanke kan være å innføre et belønningssystem for klubbens ledere og funksjonærer. Som inspirasjon kan nevnes lavere treningsavgift, ekstra treningstimer, ekstra utdanning, leder-/funksjonærmiddag, klubbtrøye (som kan bæres under stevnet og som siden beholdes), handklær, tannbeskytter el.

Får dere ikke tak i tilstrekkelig mange funksjonærer? Spør andre bokseklubber i nærområdet eller som skal delta på stevnet om hjelp. Kanskje kan boksekretsen hjelpe til? Hør gjerne også med andre idrettslag eller foreninger som for eksempel speidere etc.

Om flere klubber/idrettsforeninger en din egen har vanskelig med å få tak i ledere og funksjonærer, kan den ide være å gå sammen om å opprette en slags «leder/funksjonærgruppe» som hjelper hverandre med å rekruttere, utdanne og belønnefunksjonærer som kan delta som ressurser i flere idretter. Det finnes tross alt mange fellesnevnere for funksjonærbehov ved arrangement hos andre idrettsgrener.

Tips til deg som mentor

Vil du gjerne bli mentor til en ung eller ny leder i klubben eller idrettslaget? Eller har du fått spørsmål om å bli en annens mentor? Tilby din hjelp – og si ja. Det er din mulighet til å formidle dine kunnskaper og erfaringer til en som virkelig kommer til å sette pris på det. Det kommer også på sikt til å fremme din klubb og sporten i stort med kyndige ledere.

Det finnes en del tips som du kan ha nytte av som i din kommende tillitsrolle som mentor. For det første: kom overens med din elev om hva som er målet med samarbeidet og hvordan dere sammen kan nå målet. Kjenner dere behov for møtes for å diskutere dere frem til større kunnskap om det dere vil oppnå eller vil eleven først og fremst hjelpe til under det ordinære arbeidet som skjer og få det forklart etterpå.

Vis respekt for hverandres tid under møtene dere har. De fleste av oss har liten tid til rådighet, se til at dere har effektive møter der dere bestemmer dere for hva som er det viktigste dere skal oppnå. Vil din elev for eksempel lære seg mer om regelverket for boksesporten, gi hjemmelekse i å lese igjennom det og følg opp med eventuelle spørsmål neste gang dere møtes og kan diskutere dem nærmere.

Tenk på at din rolle som mentor er hverken sjef eller instruktør. Din rolle er å være en støtte, sparringspartner og en rådgiver. Det innebærer både å lytte og prate. Hjelp din adept med å finne sin styrke og svakheter gjennom å lytte og å stille åpne spørsmål. Om din elev har valgt å ved siden av deg for eksempel under et stevne, åpne opp for spørsmål og forklar hva du gjør og hvorfor.

Overlat gjerne deler av ditt ansvarsområde til din adept om denne er interessert i å delta i ditt arbeide. Med din hjelp og et passe stort oppdrag fra starten av kan også en uvant leder kan bidra med veldig mye hjelp og arbeide i forkant av eller under et arrangement. 

Støttefunksjoner

Medlemsklubber av Norges bokseforbund kan ha god hjelp av kurs i Norges idrettsforbund (NIF) til utdanning innenfor mange områder.

Sjekk Norges idrettsforbunds kretskontor hva de har av utdanningskurs. Det kan finnes muligheter for at klubben selv eller i samarbeid med andre klubber i nærområdet eller NBF kan ordne et utdanningskurs innen utdanning i konkurransegjennomføring. NIF kretser i alle landets fylker som kan hjelpe til med informasjon om gjennomføring av idrettsarrangement. Tenk også på at det kan være mulig å få hjelp av andre foreninger, kretsen eller NBF. Får dere ikke tak i nok funksjonærer? Spør en annen bokseklubb om hjelp, en annen idrettsforening eller en ideell forening som f. eks. speidere.

Teknisk delegat (Supervisor) eller tilsvarende oppdrag

Stillingen som Teknisk delegat (TD) bygger på en nasjonal oversettelse av det internasjonale bokseforbundets (AIBA) sin modell for Teknisk delegat.

Det er fremfor alt på våre nasjonale mesterskap, landskamper og andre forbundsstevner hvor en utpeker en Teknisk delegat. En Teknisk delegat er hovedansvarlig for å gjennomføre et arrangement iht. gjeldende regelverk og nasjonale mesterskapsbestemmelser.

Det bør være en gruppe med Teknisk delegater utdannet gjennom NBF som har kompetanse til å utføre oppdraget for å øke muligheten til støtte og hjelp til konkurranser.

Teknisk delegat skal utpekes av forbundsstyret og ikke selv arbeide i arrangementsgruppen eller være involvert i sin klubbs deltagelse i mesterskapet. Det er viktig at den tekniske delegaten er nøytral under konkurransen og bør ikke være en aktiv trener.

En Teknisk delegat skal utpekes i sammenheng med at arrangøren for en konkurranse utpekes og deretter umiddelbart innlede et samarbeid med den arrangerende klubben eller kretsen. Teknisk delegat skal ha løpende kontakt med klubben og som et minimum besøke arrangementsstedet for å kontrollere konkurransearenaen, lokaler for innveiing, trekning, dopingkontroll, garderober og boforhold for utøvere og trenere.

Teknisk delegat skal være en sparringspartner med arrangøren så ofte som det er behov for i tiden frem til konkurransen. Det handler om alt fra å se til at det er en korrekt ring og kamparena «field of play» med tilstrekkelig antall funksjonærer og at PR-materiell er bra. Det er viktig at alle involverte parter er klar over at nasjonale mesterskap og landskamper er Norges bokseforbundets konkurranser. Forbundet har det overordnede ansvaret og dermed også ansvar for den tekniske delegat som de har utpekt..

Under selve arrangementet skal TD se til at konkurransen gjennomføres på en korrekt måte. Det innebærer at en skal være med hele veien fra ankomst, innveiing, trekning og frem til konkurransens avslutning. Det skal også finnes en konkurransejury bestående av tre personer, disse skal være helt fri for klubboppgaver under konkurransen.

I juryen skal det finnes dommerkompetanse – et alternativ er at dommeransvarlig under konkurransen også sitter i juryen.

Noter at det Internasjonale bokseforbundet (AIBA) kan endre både oppdrag og navn på den tekniske delegaten, men at det er viktig at vi har en egen organisasjon likt den internasjonale som sikrer at NBF sitt arrangement gjennomføres korrekt og profesjonelt.    

Oversikt over funksjonærer

Det er alltid bra å ha en liste over funksjonærer til eget arrangement. Plutselig kan en bli syk eller konkurranselederen tvunget til å gjøre en annen jobb. Da er det godt at man raskt kan kontakte en erstatter. Fyll opp lista løpende med egne kontakter, neste gang dere skal arrangere en konkurranse er det bare å plukke den frem.

Nedenfor er det listet et antall funksjonærroller, beskrivelse av disse rollene kommer vi tilbake til i de kommende kapitler om konkurransefunksjonærer.

Konkurranseleder:

Konkurransesekretær:

Kasserer:

Ansvarlig for bokselokalet:

Legeansvarlig:

Ringansvarlig:

Ansvarlig for ringhjørner:

Speaker:

Tidtakeransvarlig:

Hanskevakt:

Innveiingsansvarlig:

Matchmaker:

Dommeransvarlig for:

Adgangsansvarlig:

Dørvakt:

Lotteri, annet salg:

Media-/informasjonsansvarlig:

Gjesteansvarlig:

Publikumsansvarlig:

Premieansvarlig:

Funksjonæransvarlig:

Lyd-/lysansvarlig:

Tolk:

Annet:  

Konkurransetillatelse og rapportering

Norges bokseforbund må forholde seg til Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (Knockoutloven). Alle kampsporter som tillater slag eller spark mot hodet går under denne loven. Den som bryter mot loven kan dømmes til bøter eller fengsel inntil

Iht. Kampaktivitetslisten, er Norges Bokseforbund er gitt godkjenning til å organisere konkurranser, oppvisninger og treningskamper basert på Norges Bokseforbunds kampreglement vedlagt søknad av 2. desember 2016. Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. vedtak i godkjenningsnemnda 23. desember 2016. Godkjenningsnemnda har stilt vilkår for godkjenning. 

Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout får ikke arrangeres uten tillatelse. NBF har søkt og fått bevilget en generell tillatelse som gir bokseklubber og boksekretser mulighet til å arrangere konkurranser. Forutsetningen er at det norske regelverket for boksing følges, spesielt hva gjelder sikkerhetsbestemmelser.  

For at NBF skal kunne utføre kontroll er det besluttet at arrangerende klubb skal søke om tillatelse fra NBF før konkurransen og sende inn rapport etter at konkurransen er gjennomført.

NBF sin generelle tillatelse fungerer slik at NBF en gang om året rapporterer til Kampsportforbundet om at alle regler følges. Om mangler skulle bli påvist, risikerer NBF å miste sin generelle tillatelse. Det vil innebære at bokseklubbene må søke om tillatelse direkte hos kampsportforbundet.

Kampsportforbundet approberer søknaden fra NBF om å få gjennomføre konkurranser. Kampsportforbundet har adresse på Ullevål stadion, i Oslo.

Det er viktig at bokseklubbene søker om tillatelse fra NBF før arrangementet gjennomføres og at rapport sendes NBF etter konkurransen. I konkurranserapporten skal det være opplysning om kampresultater, eventuelle skader og utestengninger samt legens underskrift.

Mere informasjon finner du i lenkene nedenfor:

Sett inn Lenker til:

Konkurransereglement

Søknadskjema for konkurranser

Resultatskjema etter konkurranse

Budsjett for en konkurranse

Kostnader

 • Lokale
 • Boksering
 • Lyd-/lyssystem
 • Lege
 • Dommerutgifter (mat, drikke kjøregodtgjørelse)
 • Informasjon (plakater, annonser, trykking av program mm.)
 • Annonser
 • Priser
 • Eventuelle innleide personer (speaker, artister mm.)
 • Web TV
 • Reisekostnader – boksere og ledere
 • Reisekostnader – funksjonærer og dommere
 • Mat funksjonærer og dommere
 • Mat boksere og ledere
 • Innkjøp til kafe/salg

 

 

Inntekter

 • Påmeldingsavgifter
 • Kafe/salg
 • Sponsorer
 • Lotteri
 • Inngangsavgift
 • Gaver

Media

En god mediedekning der både konkurransen, klubben og boksere får bred medieomtale er drømmebildet for mange arrangører. For å oppnå en slik målsetning om gjennomslag i media er det behov for en mediestrategi og fremfor alt en pressekontakt i klubben eller organisasjonen som er lett å nå for journalister med behov for informasjon. Det finnes ulike metoder for å få kontakt og vekke interesse hos media avhengig av hvilken type konkurranse som skal gjennomføres.

Rent generelt er det bra for en konkurransearrangør å ha kunnskap om at de fleste medieorganisasjoner blir slankere for hvert år. Færre journalister skal gjøre mere arbeid, hvilket gjør det enda viktigere å oversende god informasjon om arrangementet, resultatene, samt kontaktinformasjon om klubbens nøkkelpersoner til media.

Media har en interesse for boksesporten, men vi kan ikke regne med de selv tar kontakt om vårt arrangement eller resultatene fra boksestevnet.

Ved et lokalt boksestevne er god kontakt med de lokale mediene viktig. Størst mulighet for å nå ut til media, finnes lokalt i nærområdet. Interesserte lokalaviser, tv og radio gir de aller beste forutsetningene for at klubben og utøverne skal få den oppmerksomheten dere er verdt.

Avklaringer for arrangøren forut for et boksestevne

Hvem eller hvilke personer i klubben og/eller arrangørstaben utpekes til medieansvarlig?

Vil vi ha en kontaktperson for alle spørsmål fra media eller vil vi helst at en person svarer på idrettslige forventninger og resultater og en annen om selve boksestevnet?

Det kan for eksempel være en generell medieansvarlig som rapporterer resultater, hjelper media under selve arrangementet og formidler kontakt til andre nøkkelpersoner, bla. Til klubbens «matchmaker» som står for informasjon om egne utøvere og idrettslige resultater.

Viktig å tenke på! Gi ikke ut private mobilnummer til deltagende boksere og fremfor alt ikke mindreårige boksere uten deres foreldres samtykke. Om du har en elitebokser som for eksempel skal ut og representere landslaget, risikerer denne å bli forstyrret i oppladningen om dennes personlige mobilnummer blir gitt ut til et flertalls media som ringer forut for en kamp. Boksere har forskjellig stressnivå, nervøsitet og evne til å bli forstyrret – snakk med dem om hva de syntes er ok i forhold til pressekontakter. Rent generelt er det også bedre at kontaktopplysninger til den medfølgende treneren gis ut og som på stedet kan bedømme om utøveren kan og vil prate med pressen.

Hvordan formidler vi Hvem/hvilke som er våre pressekontakter?

Det beste er å oppgi flere muligheter til informasjon om deres pressekontakter og kontaktinformasjon til disse:

 • Via hjemmeside

Har klubben en egen hjemmeside eller side for selve arrangementet så legg til «presse» i menyvalget der dere formidler kontaktinformasjon til utpekte nøkkelpersoner og legg gjerne også ut eventuelle pressemeldinger. Hold denne kontaktinformasjonen oppdatert.

 • Via pressemeldinger

Sender dere ut pressemeldinger så avlutt alltid med kontaktopplysninger til de som er utvalgte nøkkelpersoner. Pass også på at de er tilgjengelige på de kontaktadressene som oppgis.

 • Via direktekontakt

Om dere besøker eller kontakter media direkte, legg alltid igjen kontaktinformasjon muntlig, men tank på at det også er bra med skriftlig informasjon via mail etter en samtale, via hjemmeside og i pressemeldingen.

Behøver vi å arrangere en pressekonferanse forut for vårt arrangement?

Ved større konkurranser som en landskamp kan det være en god ide og invitere til en pressetreff hvor inviterte media kan mæte lokale boksere som skal delta. Her er som matchmaker eller den sportslige ansvarlige på fra forbundet nøkkelpersoner som må være med. Rent generelt er det gjeller det at jo mere informasjon og flere lett tilgjengelige intervjuobjekter som bidrar, desto større sjanse er det for at media lager en stor reportasje om det kommende arrangementet.

Skal det være en et lokalt stevne er gode kontakter med de lokale mediene viktig. Ring opp nøkkelpersoner i media i nærområdet, for eksempel sportsredaktøren og spør hvordan dere best mulig kan formidle informasjon til dem og hva de er interessert i å vite. Vil de helst ha informasjon om kommende arrangement og resultater via mail? Hva er mailadressen? Er det noe spesielt de gjerne vil vite? Hvordan kan dere gjøre forholdene best mulig for media under stevnet? 

Behøver vi pressebilder på våre utøvere?

Frie pressebilder på utøverne kan gi større artikler i avisene. En god ide kan være å sørge for at det er egne portrettbilder, fremfor alt hvis det er eliteboksere i klubben. Søk å ta gode bilder av utøverne i kampdrakt. Send heller ubehandlede bilder (som ikke er behandlet) i et stort format enn et «fikset» bilde i lite format.

I all fotografering: Bruk AIBA godkjente kamphansker. Oversikt over hvilke merker/leverandører som er lisensiert finnes på www.aiba.org.

Opplys på pressesiden og i eventuelle pressemeldinger at portrettbilder for fri publisering til media gjerne utgis ved forespørsel. Husk å opplyse om fotografens ønske om at navnet oppgis ved publisering.

Hvilke media vil vi nå?

Skaff kontaktopplysninger til de mediene dere vil nå, enten via direktekontakt eller gjennom medienes hjemmesider. For større arrangementer kan riksmedia være interessert og med litt flaks, «timing» og noe ekstra interessant å gi media kan dere få gjennomslag selv for mindre stevner. Søk opp de store riksdekkende medier og glem ikke større områdedekkende medier som dekker nærområdet. Det er for eksempel alltid en bra ide å sende resultater og informasjon direkte til de regionale TV- og radioredaksjoner og nettaviser. 

Hvordan utformer vi våre pressemeldinger?

Det viktigste er å sende ut i en pressemelding er kontaktopplysninger til noen som kan svare på eventuelle oppfølgingsspørsmål. I resultatrapportering er det viktig at navn er stavet riktig og at de er oversiktlige. Kontroller gjerne hvordan de mediene dere vil få publisert via skriver sine reportasjer og resultater.

En anbefalt måte på hvordan et resultat kan presenteres i media er D for damer/H for herrer – vektklasse - Ungdom/Junior/Senior -  Vinnende bokser sitt navn og klubb/land – Tapende bokser sitt navn og klubb/land – resultat.

Eksempel:

D 51 kg senior; Marielle Hansen, Bergen Atletklubb, Norge – Annemarie Stark, Tyskland: 3-0

Hva vil journalistene vite?

Journalister vil ofte ha svar på følgende spørsmål:

 • Hva har hendt?
 • Hvor skjedde det?
 • Når hendte det?
 • Hvordan hendte det?
 • Hvorfor hendte det?
 • Hvem kan gi ytterligere informasjon om hendelsen?

Ta gjerne med et sitat fra en av nøkkelpersonene i arrangementet.  Det kan gjelde alt fra interessante fakta om arrangementet til hva dere ønsker å oppnå og hvilke idrettslige resultater dere har som målbilde. Etter konkurransen forteller dere om hvordan arrangementet gikk, hvordan de sportslige prestasjonene gikk, publikumsinteressen ol.

 

Noe å tenke på i forbindelse med et arrangement

Vad behøver media for å kunne rapportere fra vårt stevne?

En pressekontakt bør være synlig og behjelpelig for mediene som dekker en konkurranse. Spør de journalistene som kommer om hva de behøver. Rent generelt er det klokt å se til at de har tilgang til bord, stoler eller en plattform som kan plasseres i høyde med ringen for at eventuelle kamerateam eller fotografer kan ha noe å stå på. Plasser dette gjerne ved nøytralt hjørne slik at det ikke kommer i veien for dommere, sekretariatet eller reduserer sikten for publikum. Fotografer setter generelt pris på å slippe å komme tilbake til redaksjonen med «miniperspektiv» på kampene.

Finn ut behovet for skriftlig informasjon som skal deles ut til media. En mulighet til å få større plass er om dere legger ved fakta om boksesporten og informasjon om boksere og annet som kan være interessant å formidle i media – for eksempel historien bak konkurransen (første boksestevnet i byen, største konkurransen, flest deltagere …). Et forslag kan være om dere via utskrifter media på plass under konkurransen og via klubbens presseside på internett sender:

 • Fakta om hver bokser: merittlister, alder, hjemsted, klubb, andre interessante fakta

(fritidsinteresser, andre idrettsinteresser eller annet som kan lokke til rapportering), gjerne også informasjon om motstandere i vektklassen (ved landskamp: send med informasjon om begge bokserne i hver eneste vektklasse)

 • Generelle fakta om boksesporten, for eksempel historikk, regelverk, hva forkortelser i resultatlisten betyr…
 • Generelle fakta om gen klubb.
 • Annet som kan være interessant å fortelle om for eksempel boksehistorie i lokalet konkurransen skal arrangeres i, stedet arrangementet skjer i eller lignende guldkorn.

Vær tilgjengelig for spørsmål om noe «utover det vanlige» skulle oppstå som journalister kan spørre om. Media setter alltid pris på muligheten til kaffe og en eller annen form for mat, spesielt når arrangementet pågår over en lengre tid.

Hva behøver vi selv for å kunne rapportere resultater og være tilgjengelig via mail?

Finnes det trådløst internett i konkurransearenaen? En ide kan være å koble opp et tråløst via mobiltelefonen. Eller låne et tråløst modem fra noen i klubben under arrangementet. Sett opp en plass med bærbar PC og internettoppkobling for den personen som skal rapportere resultater til media og for eksempel egen hjemmeside.

Noe å tenke på etter arrangementet

Vent ikke med resultatrapporteringen! Ha som målsetting at dette skal være sendt innen noen timer etter konkurransens slutt. Sett av personell som har ansvar for dette. Resultatlister kan den resultatansvarlige fylle ut fortløpende etter hvert som konkurransen går fremover for å  underlette arbeidet med utsendelse av pressemeldinger og publisering av resultater på nettsider ved konkurransedagens slutt.

Se til at kontaktpersoner for media kan nås også etter konkurransens slutt, for eventuelle følgespørsmål eller intervjuer. Glem ikke å sende ut pressebilder som lovet.

Samle gjerne opp presseklipp for arrangementet og sett de opp på klubbtavlen, samt linker til webartikler og TV-sendinger for publisering på klubbens hjemmeside. Det er alltid fint å kunne vise til fremgangsrikt arbeid for egne medlemmer og de som kommer på besøk til klubben.

Markedsføring av et arrangement

En fordel med det digitale samfunnet vi har i dag er at vi ikke bare er avhengig av plakater og annonsering i media som også koster penger. Det finnes en rekke andre plattformer for å nå ut med informasjon om konkurransen til publikum.

Grunnleggende

Før dere begynner på arbeidet med å utforme informasjonen om arrangementet, tenk igjennom hva det er for et budskap dere vil formidle. Hvilke personer og hvilke type mennesker vil du nå frem til med markedsføringen og hva tror du lokker dem? Hvor søker disse målgruppen seg som du vil nå ut til med informasjon om arrangementet?

Blant de alternativene dere kan diskutere som markedsføringskanaler finnes blant annet:

 • Plakater og kanskje programblad
 • Reklame i lokale medier
 • Sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter etc.
 • Nyheter til lokale og riksdekkende medier
 • Gratiskalender
 • Egne og andres hjemmesider

Sett opp et budsjett for hva markedsføringen får koste og se over ulike alternativer som dere kan satse på. Finn ut av om dere har lokale aktører dere kan samarbeide med for å få markedsføring til en bra pris.

Kanskje kan dere få et reklamebyrå å sponse dere med trykk av plakater og programblad mot reklamepris på disse?

Her vises et par eksempler på hvordan plakater kan utformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt passende personer i kommunen for å se på mulig for å synes i lokale annonseblad eller markedsføringsaviser. Glem ikke at arrangementet gir kommunen mulighet for å synes i et positivt sammenheng i media, det er et godt utgangspunkt for å diskutere hvilken hjelp dere kan få fra kommunalt hold.

God reklameskikk

Od skikk betyr at reklamen ikke får spre ytringer som er i strid med prinsipper som er allment godkjent i samfunnet, som er rasistiske, seksuelle eller overdrevne voldsskildringer. Om dere utformer en markedsføring på en måte som kan anses uetisk er det risiko for at saken havner hos «Reklameombudsmannen» 

Bilde eller illustrasjon?

Ved valg av bilde eller illustrasjon som deres markedsføringsmateriale er det viktig at dere bestemmer hensikten med denne, hva vil dere formidle med bilde? Vil dere løfte frem egne lokale utøvere med navn og bilde? Eller først og fremst å signalisere att det handler om et mesterskap eller en landskamp.

Tenk over at valg av bilde signaliserer mer enn hvilken type konkurranse det er – om det for eksempel er en konkurranse for både kvinner og menn, vis gjerne også dette ved gjerne i valg av illustrasjon. Arrangerer dere et norsk mesterskap eller en landskamp – glem ikke å få med et norsk flagg eller kanskje både det norske og motstanderens flagg. Flagget signaliserer tydelig at dette er en konkurranse med nasjonalt/internasjonalt preg.

Om dere på plakatene ønsker å løfte frem utøvere som er under 18 år, så ikke glem å be om foreldrenes samtykke.

Har dere et arrangement som dere planlegger å gjenta? Da kan det være en god ide å ta frem en egen logo for arrangementet.  Det behøver ikke å være mere avansert enn en illustrasjon som passer for formålet.

Å få frem profesjonelle bilder eller illustrasjoner, samt utforme plakater, behøver ikke nødvendigvis bli så dyrt. Sponsorsamarbeidet med lokale bedrifter kan være vel verdt å oppsøke der dere gir reklameplass i gjengjeld mot utforming og trykk. Glem ikke å se hva dere har for ressurser blant egne medlemmer. Kanskje finnes det noen som har kunnskapene dere behøver eller som studerer og som gjerne skulle gjøre jobben som en del av skolearbeidet.

Oppmerksomhet gjennom å presentere nyheter

Se om dere har noen gjøremål som skulle kunne være gode nyheter for media i nærområdet, for på den måten å få oppmerksomhet til arrangementet. Har dere fått i stand noen spesielle kamper? Er det kanskje det første/største/lengste … konkurransen som arrangeres  deres området. Jobber dere med noe spesielt før konkurransen, med arrangementet eller med deres utøveres forberedelser?

Kontakt gjerne de lokale mediene for å tipse om nyheter. Porsjoner gjerne ut dem suksessivt til media for å få mest mulig spredning. Det kan for eksempel handle om en ny bokser som debuterer, en bokser som kombinerer studier med eller jobb med hard trening på et inspirerende sett, der det er kontraster, hvilken satsing som dere gjør lokalt på deres arrangement (oppvisninger, mange medlemmer som legger sjel og hjerte i arbeidet, engasjerte foreldre etc).

Hjemmesider

Publiser informasjon om deres arrangement i kalenderen og via passende sportshjemmesider så fort dere har den grunnleggende informasjonen om dato, sted og lignende klart – for å unngå at andre kampidrettsarrangement i nærområdet gjennomfører arrangement på samme tidspunkt som deres.

Bruk egen klubbhjemmeside for å informere fortløpende om nyheter omkring deres arrangement. Legg også ved informasjon om Norges bokseforbunds hjemmeside.

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender både i trykt- og web basert form kan man finne via flere kanaler, først og fremst via lokale medier og kommunale kalendere for aktiviteter i nærområdet. Det kan også finnes lokale gratis nettidene der dere kan legge inn informasjon.

Pass på å skrive inn deres aktivitet i så mange kalendere som mulig og i god tid innen aktiviteten starter, det er også bra i den anledning at også journalister bruker skumme igjennom disse nettsidene for å se hva som er på gang. Se over om dere har noen lokal sportskalender og glem ikke å sende med opplysninger til Norges bokseforbund. Info om prosess for innmelding av stevner til NBF.

Sosiale medier

Utpek gjerne en ansvarlig for sosiale medier som holder i gang en dialog og informasjon om deres arrangement via for eksempel Facebook og Twitter.

Om dere har en turnering som gjennomføres hvert år som dere vil markedsføre, kan det være en god ide å lage en egen gruppe på Facebook, der informasjon og annet raskt og lett kan publiseres. Har dere eller andre foreninger i nærområdet egne Facebookgrupper så be om å få spre informasjonen deres på disse sidene så når dere ut til flere.

Den beste reklamen – den positive ryktespredningen

 Glem ikke å be klubbens medlemmer med deres familie og venner om å «spre ordet» om at det er et riktig bra boksestevne er på gang. Dere kan også gi ut små «flyers» med informasjon om hvordan type arrangement det er, sted og tid, som kan deles ut på skoler, butikker og arbeidsplasser.

Og sist men ikke minst – motiver egne medlemmer og nærliggende klubbers medlemmer om å komme som publikum til arrangementet. Vurder også over om dere kan gi medlemmene rabatt på inngangen som en positiv del av medlemskapet.

Tips på gjester som kan inviteres

Å be inn gjester kan dere gjøre av mange forskjellige årsaker. Dels for å vise frem sporten og spre interessen for både idretten og virksomheten, for å skape nye kontakter og mye annet. Når dere inviterer gjester er det viktig å tenke på at stat og kommune er våre største sponsorer.

På forbundskonkurranser

Fra boksesporten

Tidligere landslagsboksere

Tidligere bokseledere

Tidligere ansatte

Fra andre idretter

Andre landslagsutøvere

Sponsorer

Private selskaper Kommunen

Politikere

Statsministeren

Statsråd med ansvar for idrett

Kampsportdelegasjoner

Lokale politikere for arrangøren – Ordfører, rådmann, kommunens idrettsråd og andre politikere med ansvar for idrettsspørsmål.

Idrett

Presidenten i Norges idrettsforbund og medlemmer av undergrupper i NIF

Leder av Olympiatoppen og sportsjef i OLT Idrettskretsen i fylket

Andre

Andre samarbeidspartnere i idretten

På klubb og distriktkonkurranser

Fra boksing

Tidligere ledere og boksere i klubben tidligere ledere og boksere i distriktet Leder i  boksekretsen

Fra andre idretter

Finnes det andre idrettsgrener på stedet som det kan være interessant å invitere, som for eksempel andre grupper i idrettslaget.

Sponsorer

Bedrifter og kommunen.

Politikere

For eksempel ordføreren og rådmannen.

Leder av kommunen idrettsråd. 

Fylkesordfører og andre fylkespolitikere. 

 

Andre

Andre samarbeidspartnere.

Fribilletter

Vær løssluppen med fribilletter til ovenfor nevnte gjester.

Våre tribuner gaper og står ofte tomme, å be inn de som ellers ikke ville ha kommet resulterer ikke i tapte billettinntekter. Tvert imot skaper et en bredt og bra publikum en bedre stemning på boksestevnet, noe som folk kommer til å huske neste gang dere skal arrangere et boksestevne.

En enkel måte å nå ut til mange på, er å sende ut mail med vedlagt fribillett som kan skrives ut. Selv om hundre utsendte fribilletter bare resulterer i knappe dusinet ekstra besøkende, har dere vist deres samarbeidspartnere at dere er interessert i dem og faktisk gjennomfører spennende arrangement. Dette medvirker også til positiv ryktespredning.

De som kommer inn på fribillett vil også kunne bidra økonomisk gjennom handel i kantineutsalget.

 

 

 

 

Underholdning

Musikk, dans eller andre typer underholdning kan bli et verdsatt innslag under arrangementet, men det er verdt å tenke over hva som er hensikten. Er det tenkt som et pauseinnslag eller som en innledning på konkurransen? Et alternativ kan være at opptredenen før tidspunktet som er satt som konkurransestart for å gi en trivelig innramming mens publikum setter seg på plass.

Dere kan også planlegge med underholdning i pauser under konkurransedagen. Informer tydelig om når pausene er så aktive og ledere kan planlegge oppvarming til rett tid.

Tenk også på at det er idretten som er i fokus og ikke underholdningen, publikum kommer i første rekke for å se boksing. Planlegg heller med flere korte innslag, da underholdningen ofte tar mer tid en man tenker seg. En ide kan være å la lokale grupper opptre, noe som også kan være en god måte å få kontakt med andre foreninger i området på. Det finnes ofte både dyktige lokale musikere og dansere som dere kan hente inn. Hør gjerne på artistene som dere planlegger å hente inn og snakk med dem om hvordan de tenker å fremføre sitt produkt. Da får dere god kontroll med innholdet og tidsrammen samt hvilke forberedelser som kreves fra deres side.

Det er også viktig at dere tenker over at det finnes en policybeslutning fattet av NBF om at det ikke skal anvendes rundejenter eller rundegutter i deres arrangementer, noe som gjelder mesterskap og andre konkurranser som skjer i samarbeid med en klubb. Dette har de fleste klubber valgt å følge da de fleste innser at å ha rundejenter eller rundegutter er å objektifisere mennesker som ikke kan forsvares for de som velger å følge idrettens verdigrunnlag.

Se Norges idrettsforbunds verdigrunnlag: www 

Doping

Forbered for dopingkontroll

Dopingkontroller er et av den norske idrettens viktigste verktøy for å hindre juks. Kontroller kan skje uten forvarsel under trening så vel som i forbindelse med konkurranse. Det innebærer at dere som arrangører behøver å være forberedt på at dopingkontroller kan forekomme i forbindelse med et arrangement. Når dere bestemmer dere for lokaliteter, se til at det finnes et låsbart rom med toalett som dopingkontrollørene kan bruke og utpek en person som tar i mot kontrollørene og hjelper dem på plass.

Se også over rutiner og krisehåndteringsplan om det skulle være så ille at en dopet utøver avsløres under nettopp deres arrangement. Dere behøver å kunne svare på spørsmål fra både utøvere som foreldre og media om dette skulle skje.

 

Hold av et rom med toalett for dopingkontroll

Kontroller at det finnes et låsbart mindre omkledningsrom med toalett som dopingkontrollørene kan bruke. Det kan ta en stund før utøveren kan avgi en urinprøve og da er det bra med et eget rom fordi kontrollørene skal holde utøvere som skal avgi urinprøve under oppsikt under hele testen.

Hvem utfører kontrollene?

Kontrollene kan skje når som helst og gjennomføres av autoriserte funksjonærer koblet til Anti doping Norge (ADN), internasjonale idrettsforbund, World Anti-Doping Agency (WADA) eller andre antidopingorganisasjoner som er koblet til verdens antidopningkode (WADA) eller andre avtaler. Be om å få se legitimasjon, noe som funksjonærene alltid skal ha med seg.

Må utøvere gå med på å bli testet og hvordan foregår en dopingkontroll?

Ja, alle idretter og dermed også idrettsutøvere som er tilsluttet Norges idrettsforbund er pliktig til og med på å bli dopingtestet. En idrettsutøver som nekter å bli dopingtestet blir utestengt.

Funksjonærer skal informere utøverne om deres rettigheter, dele ut en innkallingsblankett som de skriver under på og returnerer en kopi av denne. Bokseren får ta med seg en person som støtte under kontrollen og skal også ved behov få mer detaljert informasjon om hvordan det går til.

Dopingkontroll skjer normalt gjennom urinprøve, kontrolløren er også med inne på toalettet så velg om mulig et litt rommelig toalett. Kvinnelige utøvere skal overvåkes av en kvinnelig kontrollør, menn av en mannlig kontrollør. Informer gjerne utøverne dine om og ikke drikke for mye vann forut for en urinprøve. Blir urinen for utblandet må det tas en ny prøve.

Utpek en dopingkontakt

Bestem tidlig hvem som skal ta hånd om spørsmål relatert til doping og dopingkontroller i deres konkurranse organisasjon. Denne kontaktpersonen skal ha som oppgave å legge forholdene til rette for dopingkontrollørene, at de får gjeldende kamplister og for øvrig å være behjelpelig med det de kan behøve.

Sørg også for at det finnes drikkebeger som kontrollørene kan bruke når utøverne behøver å få i seg tilstrekkelig med væske for å kunne avgi urinprøve.

Les mer om dopingkontroll på: http://antidoping.no/kontroll/

Bli «ren utøver» og «rent idrettslag» 

Norges bokseforbund har fra 2017 satt som krav om at Antidoping Norge sin utdanningsmodul skal være gjennomført for å få godkjent startbok. Et annet mål er at bokseklubbene skal gjennomføre «rent idrettslag» og at NBF skal bli rent Forbund. Bli «ren utøver» og «rent idrettslag» ved å gå igjennom utdanningsmodulene på:  http://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/ og http://antidoping.no/ren-idrett/rent-idrettslag/

Aktuelle lister med dopingklassifiserte preparater annen nyttig finner du på Antidoping Nor:

http://antidoping.no/ og https://www.wada-ama.org/

Å opptre sportslig

Det kan synes at det er selvfølgelig at en skal opptre sportslig, men det er fortsatt viktig at dere som konkurransearrangører bestemmer dere for hvor tydelig dere skal være med informasjon og ta stilling til dette. Det kan handle om hvordan dere vil at funksjonærene skal oppføre seg, hvordan der reagerer ved usportslig opptreden og hvordan dere informerer deltagere om hvordan regelverket ser ut.

Å være oppdatert på boksesportens og NIF sitt regelverk om å oppføre seg sportslig er noe som kan forventes av deltagerne i en boksekonkurranse. Informer gjerne under ledermøte eller andre samlinger for og tydelig vise at dere som arrangører forventer dere at fair play skal være gjeldende.

Under informasjonsmøtet kan dere også fortelle om hvordan det formelt går til ved å anmelde en urimelig oppførsel eller klage på en avgjørelse til en høyere instans, for eksempel til konkurransejuryen under et mesterskapsarrangement. Gjør det klart at dere som arrangør ikke aksepterer stygge ord eller andre typer av angrep mot dommere, konkurranseledelsen, motstandere i ringen eller andre personer under arrangementet.

Det er deres ansvar som konkurransearrangør å sørge for at regelverket følges og at deltagere og funksjonærer opptrer sportslig. Vi har en «Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout» og idrettens regelverk som skal følges. Et publikum samt utøvere å verne om under våre arrangement. Det vil bli satt pris på at dere har et synspunkt på «fair play» og at dette gjennomsyres på alle plan. Dette gjør dere til gode forbilder for unge ledere og utøvere som kanskje på sikt kommer til å være våre viktigste ressurser under konkurranser.

Aktuelle regelverk for Norgesbokseforbund, Norges idrettsforbund og AIBA, finner du her: http://boksing.no/om-nbf/regelverk/

Norges idrettsforbunds lover, kapittel 11 tar opp «Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler og straffebestemmelser» og følgende overtredelser får ikke forekomme i noen idrett og heller ikke i boksing.

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/86ada031e90845ddb36836ec5b278784/9https://boksi ng.no/om-nbf/regelverk/7_15_nif_lovhefte_lr_s.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandsikkerhet og beredskap forut for ulykker

Brannsikring av lokaler

Om dere leier et lokale eller en arena, kontroller hvor rømningsveiene er og at de ikke er blokkert. Gjør dere kjent med hvor brannalarmene og slukningsmateriellet er. Om dere skal ha arrangement i eget klubblokale, så gjør de samme kontrollene der, det er lett å bli «blind» for mangler i egen brandsikkerhet. Følg opp at egen arrangementskomiteen og samtlige funksjonærer vet hvor rømningsveier, brannalarmer og brannslukningsutstyr befinner seg.

Det er eieren av lokalet som har ansvaret for at bygningen er i brannforskriftsmessig stand, men det er dere som leietakere som har ansvaret for at deres arrangement gjennomføres på en sikker måte, for eksempel at rømningsveiene er frie. Det skal alltid være minst to rømningsveier fra hvert lokale, merket med grønne/hvite belysningsskilt. Det kan være godkjent å bruke et vindu som rømningsvei om det er lett og ta seg ut via det, men er dere usikre – kontakt brannvesenet og be om råd.

Kontroller hva som er det maksimale antall personer som får besøke lokalet og pass på at antallet ikke blir overskredet. Hender det en ulykke og det kommer frem at dere har hatt for mange mennesker på et for lite område, kan dere bli stilt til ansvar for dette.

Samle nødnummer for arrangørstaben

Samle aktuelle nødnummer som dere kan behøve om en brann eller annen ulykke skulle inntreffe. Se til att de er lette å nå og at samtlige i arrangørstaben vet hvor de finnes. En slik liste kan også settes opp i lokalet og fordeles blant arrangementskomiteen og funksjonærene.

Forsikre dere om at det er mulig å få tak i ledere og funksjonærer

Det kan være en god ide å samle kontaktopplysninger som mobilnummer til samtlige i arrangementskomiteen og funksjonærene som hjelper til under arrangementet. Om noe skulle hende er det viktig å kunne nå alle berørte og se til at samtlige er uskadd.

Førstehjelpsutstyr

Kontroller hvor førstehjelpsutstyr er plassert i lokalet og informer samtlige ledere og funksjonærer om hvor dette befinner seg. Mange idrettshaller i dag har også hjertestarter, gjør deg kjent med bruken av denne. NBF? stiller bare krav til at det skal være en mindre mengde akuttutrustning, forutsatt at dere vet hvor førstehjelpsutstyret er i arrangementslokalet. Hva for slags utstyr er det krav til og hva skal lege ha med seg?

For AIBA-sanksjonerte konkurranser gjelder strengere regelverk og høyere krav på akuttutrusning. Dette finnes i AIBA Open Boxing (AOB) Competition Rules, se: http://boksing.no/om-nbf/regelverk/

Om det verste skulle hende: Redde - Alarmer - Varsle – Slukke

Redde personer som befinner seg i umiddelbar fare. Det kan handle om å flytte en person som befinner seg i et livsfarlig område eller å anvende hjertestartere og hjert- lungeredning på en person som har fått hjertestopp.

Alarmer nødetaten 110 Politi, 112 Brann eller 113 Ambulanse. Tenk igjennom hav du skal si, et godt utgangspunkt er å gjøre rede for: Navnet ditt, hva har skjedd, hvor har det skjedd, når skjedde det og hvorledes. Hør på vakthavendes spørsmål og vær beredt til å ta imot instruksjoner.

Varsle andre som kan bli utsatt for ulykken. Det kan handle om å rope ut en varsling, start en rømningsalarm ved brann eller for eksempel eller sette ut en varseltrekant ved en trafikkulykke.

Slukk om det brenner, men ta ingen unødige risiko. Bruk brannslukningsapparater eller vannslanger om dette finnes. Om det skulle brenne i en kjele kan dette slukkes/kveles ved å legge på et lokk. Om det brenner eller ryker fra et elektrisk apparat så begynn med å trekke ut støpselet. Kan du ikke slukke selv så steng døren til det rommet der brannen har oppstått, varsle andre og ring 112 til Brannvesenets alarmsentral.

Møt nødetaten og vær forberedt på å svare på spørsmål og vise stedet hvor det er behov for hjelp.

Les flere råd om sikre arrangementer på: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesennodnett/tema2/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer/

 

Krisehåndtering – om det verste skulle hende

Hva er det verste som skulle kunne hende dere og deres arrangement? En krise behøver ikke nødvendigvis bestå i en alvorlig ulykke, en brann eller noen annen alvorlig situasjon. Det kan også innebære negativ oppmerksomhet i media og samfunnet, som for eksempel dopede idrettsutøvere eller andre typer av usportslig opptreden.

Et viktig steg i å gjøre organisasjonen bevist på krisehåndtering er å stille spørsmålet:

 • Hva er det verste som kan hende?
 • Hvordan opptrer vi om det skulle inntreffe?

Gjennomføre et planmøte for å diskutere hvordan dere skal reagere om en krise oppstår eller i det minste har det som utgangspunkt der dere får mulighet til å komme frem til hvordan dere skal samarbeide om noe skulle oppstå. Skriv ned konklusjonene i en kriseplan, som også bør inneholde navn og kontaktopplysninger til den i deres organisasjon som skal ha hovedansvaret ved en krisesituasjon, viktige telefonnummere (se nedenfor), informasjonsansvarlig internt til egne deltagere/publikum/mediestrategi/medieansvarlig.

Forebyggende tiltak:

 • Gå igjennom ulykkesrisikoene ved et arrangement.
 • Kontroller at førstehjelpsmateriell og sikkerhetsforskrifter ved arrangementet.
 • Informere samtlige innblandede ledere og ved behov utøvere om sikkerhetsforskrifter og førstehjelpsmateriell ved arrangementet.
 • Informer publikum om sikkerhetsanordninger og forskrifter.
 • Søk samarbeid med og hjelp av samfunnsressurser for krisehåndtering og forebyggende arbeid, for eksempel brannvesenet, kommunens kriseteam og/eller frivillige organisasjoner som Røde kors.
 • Samle alle rutiner, kontaktlister, henvisninger mm. i en kriseperm og forviss dere om att alle er kjent med innholdet og vet hvor den skal befinne seg under arrangementet. Et alternativ til kriseperm er å samle informasjonen på en hjemmeside, men se til at den er lett å finne og informer om hvor den finns. Før dette opp på sjekklister og deltagerliser.

Tenk på at dere kan ha god nytte av et bra krisedokument selv i den hverdagslige virksomheten i foreningen. En krisegruppe med personer som vet hvordan de skal agere om noe hender, er verdifullt selv utenom deres arrangement. En av de første oppgavene i en kriseplan er å skrive inn lokale telefonnummer til:

 • Nødetatene (110 Politi, 112 Brann og 113 Ambulanse)
 • Nærmeste akuttsykehus/legevakt
 • Nærmeste sykehus
 • Krisegruppens kontaktopplysninger
 • Kommunens kriseteam

Når krisen har inntruffet – kall sammen krisegruppen for å konstantere hva som egentlig har hendt (for å unngå spredning av feilaktige opplysninger) og beslutte hva som konkret skal gjøres, av hvem, når og når dere skal møtes igjen for å for å gjøre en oppfølging.

Media- og informasjonsstrategi ved kriser

 Hvem uttaler seg?

Utpek en mediekontakt og formidle kontaktopplysninger til media.

Når uttaler vi oss?

Alltid. Om dere er åpne for media forhindrer dere at feilaktige opplysninger spres, samt at en forklaring på det som har hendt vil kunne minske de negative følgende medieoppmerksomheten kan føre til for deres arrangement.

Hva forteller vi?

Sannheten. Unngå å være for detaljert i personopplysninger for å beskytte enkeltindivider som har blitt rammet av krisen.

Hvem uttaler vi oss til?

Gi samme informasjon til alle journalister som kontakter dere. Vær tilgjengelig for alle medier.

Hva gjør vi for å stoppe feilaktig informasjon og ryktespredning innenfor og utenfor arrangementet? Vær åpen, ærlig og tilgjengelig for medlemmene deres og andre som er berørt av krisen. Informer om hva som har skjedd og deres hensikt via de kanaler som dere har, som hjemmeside og møter med arrangementskomiteen.

Linker

Her finner dere linker til nettsteder dere kan ha nytte av som konkurransearrangør.

Konkurranseregler

Statutter og bestemmelser

Kampsportloven

 • Knock out forskriften

Kost

 • OLT

Utdanning og støttefunksjoner

Antidoping

Krisehåndtering og sikkerhet

 • NIF plan for krisehåndtering
 • Råd om arrangement på Samfunnssikkerhet og beredskap sine sider?
 • Råd om Brannsikkerhet
 • Trafikksikkerhet/ transportsikkerhet

 

 Arrangementskurs

Regler for Streaming

Å arrangere en konkurranse er noe som de fleste foreninger vil, men en del trekker seg på grunn av usikkerhet på om de har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring. En tror at det kan bli en umulig og kostbar affære, men det behøver ikke være så vanskelig. Å være så godt forberedt som mulig skaper en trygghet for alle involverte og gjør jobben både lettere og morsommere.

For en ny arrangør med mindre erfaring kan det være en god ide å begynne med en konkurranse i klubblokalet ettersom det bruker å være den varianten som er enklest og billigst.

Å ta steget til en større konkurranse som kan gjennomføres i en idrettshall eller et annet større lokale krever mere jobb, men kan være en måte å trekke mere publikum og øke statusen på arrangementet.

Å arrangere en turnering eller et norsk mesterskap krever en del rutine, men kan være ett løft for foreningen og gi en bred erfaring og kunnskap.

Et godt alternativ om dere vil være sikre på å få tilstrekkelig mange personer som engasjerer seg i arrangementet kan være om dere velger å gå sammen med andre foreninger. Det gir også større trygghet da det er flere som deler på eventuelle kostnader og inntekter.

Et annet alternativ er at boksekretsen står som arrangør.

Hvordan vil dere at det skal være?

Det kan være bra å forsøke og se konkurransen ut i fra et publikumperspektiv. Hvordan ser det ut i lokalet, får publikum informasjon om kampene, begynner konkurransen i rett tid? Finnes det tilgang til toaletter, kantine og annet som er nødvendig?

Besøk gjerne andre idrettskonkurranser og tenk litt ekstra på hvordan det er, hva syntes dere var bra og hvordan vil dere at det skal være under deres eget arrangement. Hva kan dere gjøre annerledes og bedre?

Nøytralitet

Dommere og arrangementsledelsen skal opptre nøytralt, det er viktig at de som konkurrerer opplever at det råder «Fair play» i alle ledd når de er oppe i ringen. Unngå at personer i konkurransejuryen har klubbjakke på seg under utførelsen av sin tjeneste. En dommer som har pause skal heller ikke heie under en kamp. Den som er funksjonær skal være nøytral under hele konkurransen.

Ofte tvinges man til å ha doble roller, men unnvik og sekundere i en kamp dersom du skal i neste kamp skal være med i konkurranseledelsen. Delta ikke på noe sett i konkurransen som du selv arbeider med. I sekretariatet og på dommerbenken applauderer du ikke.

Den personen som er arrangementsansvarlig har også ansvar for å se til at øvrige funksjonærer hele tiden forholder seg nøytrale.

Konkurranseansvarlig – en viktig rolle

Forut for hver konkurranse skal det utpekes en konkurranseansvarlig, det er blant de første ansvarsoppgavene dere kommer til å beslutte. Det er viktig at personen som får denne oppgaven er bevist på hva den innebærer.

Den som er konkurranseansvarlig har hovedsakelig ansvaret for at konkurransen går som den skal og at regelverket følges. Et annet viktig ansvarsområde er å kontrollere at alle boksere har en godkjent startbok.

Be om hjelp

Mange ganger finnes det personer som kan og vil hjelpe til, da er det tid for å arrangere en konkurranse. Det finnes ofte en eller flere ledere i deres distrikt som har erfaring og kunnskap. Be om hjelp fra kretsen eller andre foreninger i deres område. De fleste ledere syntes det er bare bra å arrangere konkurranser.

I foreninger finnes det ofte tidligere og aktive som kan tenke seg å hjelpe til både med egen erfaring og støtte til hvordan dere kan gjennomføre og kanskje også være med under selve konkurransen. For en del er det lettere å hjelpe til en gang og ikke binde seg opp for en lengre periode.

Det kan også være bra å ha noen dere kjenner og som er en erfaren og kunnskapsrik konkurransearrangør å ringe til om dere behøver råd. Mange erfarne ledere blir glade over å bli spurt. Vær ikke redd for å be om hjelp, det kan ikke bli verre enn at dere får et nei. En gruppe som ofte glemmes er klubbens egne boksere som ikke skal være med i konkurransen, men som kanskje kan tenke seg å være med både under arbeide med arrangementet og under selve konkurransen.

En iblant uutnyttet ressurs kan finnes blant medlemmene eller medlemmenes foreldre eller venner som kan ha kontakter i alt fra hotell og mat til priser og kantine. Ser dere en risiko for at dere blir for få som jobber med arrangementet kan en ide være at dere søker dere utenfor egen idrett. Spør andre foreninger som for eksempel speidere, pensjonsforeninger, Rotary eller lignende.

De fleste er positivt innstilt til å hjelpe idretten, selv om der kanskje er bare en liten del en person hjelper til med, kan alle små bidrag bli til noe stort.

Lokalet

Ulike konkurranser krever forskjellige lokaler, mindre konkurranser kan dere ha i klubblokalet om dere har en boksering. Dere har nødvendigvis ikke behov for en idrettshall. Det finnes mange ulike alternativer. Tenk på å tilpasse størrelsen på lokalet til nivået på konkurransen. Det kan kjennes trist å risikere store og tomme tribuner. Mange idrettshaller går an å delen av, slik at det blir mindre lokaler som kan fungere utmerket hva angår størrelsen.

 

 

 

Ring

For de som velger å ha et boksestevne i klubblokalet er det ofte unødvendig å leie en boksering. Noen klubber har egen boksering som går an å flytte om beslutningen blir å arrangere konkurransen i et annet lokale. Er det nødvendig å leie en boksering så begynn med å sjekke om dere kan leie en eller låne av en klubb i nærområdet. Det er viktig å finne ut av hva det koster å leie bokseringen, transport og arbeidskraft for å flytte ringen fra utlåneren til konkurransestedet og tilbake igjen.

Er det en annen bokseklubb som leier ut ringen kan dere spørre om det er mulig å bytte tjenester med hverandre. <de foreningene som har konkurranseboksere vil jo at det skal arrangeres boksestevner og det finnes mange ulike måter å samarbeide på.

Innveiing og legeundersøkelse

Kontroller startbok

Først skal startboken kontrolleres, for boksere med norsk startbok gjelder det at bokseren skal ha godkjent startbok. Det innebærer at bokseren skal ha underskrift og stempel fra Norges Bokseforbund for inneværende sesong og at godkjent legeundersøkelse for sesongen er i orden.

Det er viktig å kontrollere siste kamp i startboken for å være sikker på at bokseren ikke er utestengt på grunn av karantene. Sjekk om det er en godkjent legeerklæring

Når det gjelder boksere med andre startbøker en norsk kan det være litt problematisk å forstå boken på grunn av språk og det finnes land som ikke bruker AIBA standardisert startbok. Er det vanskelig å finne frem i utenlandske startbøker så kontakt bokseren eller dennes lagleder, de vet hvor i startboka man finner informasjonen.

Legeundersøkelse

Legen gjør en bedømmelse av den aktive og avgjør om bokseren har en fysisk status for å konkurrere. Dette fører legen inn i startboken.

Om stevnelegen ikke har blitt utdannet via NBF sin medisinske komité, alternativt er uvant med å være stevnelege, er det bra om noen fra arrangements komitéen sitter ved siden av og er behjelpelig med å vise hvor legen skal fylle ut i startboka.

Ha tilgjengelig telefonnummeret til noen av legene som sitter i NBF sin medisinske komité om noe skulle hende om stevnelegen vil kontrollere med en kollega som er vant med boksestevner.

Regelverket innebærer at bokseren først skal til legeundersøkelse, deretter innveiing. Ved et endags stevne er det mulig å veie inn før legeundersøkelsen. For å redusere kostnadene med å ha lege tilstede, kan også legeundersøkelsen gjennomføres på et tidspunkt tettere opp til stevnestart, men tidsnok til at det ikke får konsekvenser for stevnestarten.

 

 

Innveiingen

Det skal være to separate rom til innveiingen, ett for damer og ett for herrer. Kvinnelige funksjonærer veier inn kvinner og mannlige funksjonærer veier inn menn. Ved innveiing for et endags stevne kan det samme rommet brukes for innveiing og veie inn kvinner og menn til forskjellige tider.

Ved endags stevner er det også mulig å tilpasse innveiingen innenfor et tidsrom som passer med tilreisende bokseres ankomsttid, men innenfor en begrenset tidsperiode før kampstart.

Det skal finnes en prøvevekt i lokalet som er kalibrert med innveiingsvektene for at bokserne skal kunne prøveveie seg og deretter eventuelt justere sin vekt. Når bokserne har veid inn er det den vekten som gjelder. Dere kan også gjøre det slik at boksere som vil prøveveie får komme inn i innveiingsrommet for å veie seg der, for eksempel om prøvevekten står dårlig plassert for boksere som vil prøveveie i bare undertøyet. Vær da tydelig på at dette ikke er den formelle innveiingen og at bokseren må komme tilbake for innveiing.

Bokseren veier inn i undertøy, men kan få beholde en t-shirt på. Gjør en avveiing om det skulle komme spørsmål om for eksempel å få ha på en tights og trøye da det er viktig at bokseren ikke skal kunne ha tunge saker i lommer som gjør at vekten ikke blir korrekt. Bokseren stiller seg på vekten og kontrolløren skriver inn vekten og klasse i startboken. Et tips er også å skrive inn vekten på deltageren i kamplista.

Stevnelege

Under konkurransen skal legen sitte i ved bokseringen, til høyre for sekretariatet. I henhold til regelverket skal hver boksering i en konkurranse overvåkes av en lege, det er ikke mulig å la en lege overvåke to eller flere bokseringer.

Det er bra om konkurranselederen har en samtale med legen før konkurransestart, dersom det er en urutinert bokselege kan en gjennomgang av de ulike regelverkene for aldersgruppene være nødvendig.

(KO og RSC). Om det blir spørsmål om karantene er det viktig at utøverens startbok blir korrekt utfylt. 

Dommere

Når det gjelder klubbkonkurranser eller turneringer er det NBF dommerkomité som tar ut dommere. Kontakt ansvarlig representant i NBF dommerkomité i god tid forut for ditt arrangement. Dommere tas ut fra NBF dommerkomité automatisk til de stevnene som er satt opp NBF boksekalenderen. Boksedommere er en begrenset ressurs så dere kan også avtale med deltagende klubber om de kan ta med seg dommere. Om mulig så sørg for at nye dommere får prøvedømme, det kan iblant være lettere å begynne sin dommerpraksis på et mindre boksestevne.

Glem ikke at de fleste dommere har god kunnskap om konkurransearrangement og om dere behøver råd kan dommere være til god hjelp.

Under boksestevnets gang er det viktig at dere ser til at dommerne får noe å spise og drikke. Har dere få dommere på deres boksestevne, planlegg med pauser slik at dommerne før mulighet til å strekke på bena og besøke toalettet.

Tidtagere

Er det flere dommere med under boksestevnet så kan en brukes til å være tidtager. Hvis ikke, så se til at det finnes minst en funksjonær til dette oppdraget. Tidtageren skal ha en liste med oversikt over de ulike runde- og kamplengdene. Av utstyr trenger tidtageren en stoppeklokke, bjelle, hammer og liten treplanke.

Stevnesekretær

En stevnesekretærs oppgaver er å fylle ut startbøker og passe på at stevnerapporten etter gjennomført boksestevne blir utfylt og sendt inn til Norges bokseforbund.

Om stevnesekretæren er urutinert, behøver dere å gå igjennom hvordan startbøkene fylles ut forut for boksestevnet. For å lette arbeidet under stevnets gang kan det være tidsbesparende å fylle ut så mye informasjon som mulig utenom resultatet så tidlig som mulig etter at kampoppsettet er klart. Få levert tilbake startboken direkte etter kampen. Det er alt for vanlig at klubbene reiser hjem fra stevnet uten å få med seg startbøkene. Dere slipper da unødig arbeid og kostnader med å ettersende dem.

Speaker

Generelt sett er det viktig å ha en speaker som tåler stress og som har en tydelig røst som høres bra selv i et summende lokale. På mindre stevner kan dere prøve dere frem med de personene som er interessert i å være speaker. Det er alltid en god ide å utdanne egne som kan være speaker. Det finnes ikke så mange rutinerte speakere i boksesporten – vil dere bruke en av disse så vær ute i god tid før stevnet skal arrangeres.

Glem ikke at dere kan skaffe til veie en speaker som ikke kommer fra boksesporten. Det kan være en lokalt forankret person eller en speaker fra en annen idrett. Husk da på å være behjelpelig med mye skriftlig informasjon om boksesporten, utøverne og annen kunnskap som speakeren kan behøve i sitt oppdrag. Få utøverne til å lage informasjonslapper med meritter og bakgrunnsinformasjon om seg selv. Dette er utmerket hjelp til speakeren og fin informasjon til publikum.

Hanskepassere

Hanskepasseren skal dele ut boksehansker til utøverne og ta inn igjen boksehansker etter et de enkelte kampene er ferdig. For å yte servise til deltagerne er det mulig å være to stykker ved hanskebordet slik at den ene kan samle inn boksehanskene fra bokserne i ringhjørnet når kampen er avsluttet. Hanskepasseren skal ha en kampliste med kampnummer, vektklasse, alderskategori, kjønn og navn. Boksehansker som kommer tilbake etter bruk skal rengjøres utvendig med desinfiserende sprit før de utleveres til neste bokser. 

 

 

 

Boksehansker

Det skal benyttes AIBA-godkjente boksehansker. Hos hanskepasseren skal det være 2 par 10 oz boksehansker i hver av fargene rød og blå og 2 par 12 oz boksehansker i hver av fargene rød og blå.

Følgende hanskespesifikasjoner gjelder:

Senior og junior menn i vektklassen 49-64 kg skal benytte 10 oz boksehansker, i vektklassen 69 – 91+ kg benyttes 12 oz.

Senior kvinner og ungdom jenter og gutter skal i alle vektklasser benytte 10 oz boksehansker.

Egen kafe under arrangementet

Det er veldig bra om dere som arrangør har en kafe eller et utsalg med et enkelt matutsalg til egne og gjestende utøvere, trenere, ledere og publikum. Dette blir det satt pris på og slik at man slipper å forlate kamparenaen for eventuelt å få tak i noe lett å spise. Et kafeutsalg kan også være en god måte å få inn litt ekstra inntekt til klubbkassa.

Hva kan man ha i kafeutsalget? – tenk igjennom hva de aktive behøver av ernæring og hva publikum ønsker å kjøpe. Rundstykker, baguetter, vafler, varm mat. BAMA har en ordning hvor en får refundert  60 % av beløpet dersom dere kjøper frukt, grønt, Bendit-produkter og juice fra dem, se idrettsfrukt på www.eatmovesleep.no. Enkelte butikker er også villig til å gi rabatt ved kjøp av matvarer til sportsarrangement, hør med lokalbutikken der du holder til. Tenk sunnhet når du skal ha kafeutsalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjekkliste for lite boksestevne

 

Før boksestevnet

Arrangementskomité  o Etabler en arrangementskomité og utpek en leder.

Økonomi

o Lag et budsjett for arrangementet. o Søk om støtte og sponsing

Dato for boksestevnet

o Kontroller i Boksekalenderen til Norges bokseforbund at ikke deres tenkte dato kolliderer med noen annet større boksestevne eller boksestevne i nærområdet.

Tillatelse fra NBF o Søk Norges bokseforbund om tillatelse til å arrangere boksestevne i god tid.

Lokaler o Bestill lokale, kontroller at det er tilstrekkelig belysning og lydanlegg.

Innbydelse o Lag en invitasjon.

Funksjonærer o Spør og pek ut funksjonærer.

Boksering o Bestill boksering om dere ikke har dette i klubben.

Dommere

o Kontakt dommeransvarlig i Norges bokseforbund og be om at dere får tildelt dommere til deres arrangement. Vær ute i god tid og kontroller at dere får tilstrekkelig med dommere.

Skjemaer

o Kopier skjemaer fra Norges bokseforbunds hjemmeside slik at dere får stevnerapport, skaderapport og dommerskjemaer (poengskjema og resultatskjema).

 

Lege

o Bestill lege i god tid. Ha en lege i reserve om den legen du har avtale med melder avbud. Det er ikke mulig å arrangere boksestevne uten lege.

Speaker o Utpek/bestill speaker.

Kampliste/program o Beslutt om dere skal ha et program eller bare en kampliste.

Kafe

o Planlegg for innkjøp av mat og drikke som salgsvare under boksestevnet. Dersom det allerede er kafe i bokselokalet/Arenaen, kontroller om det er tillat å ha egen kafe. Egen kafe kan gi et økonomisk tilskudd for klubben.

Hansker/hodebeskyttelse

o Kontroller at dere har tilstrekkelig og AIBA godkjente kamphansker. Hodebeskyttelse kan dere ha i reserve for utøvere som ikke har godkjent hodebeskyttelse.

Dersom dere ikke har så kjøp nytt eller gjøre en avtale om sponsing av en utstyrsleverandør mot at denne får ha et utstyrsutsalg i lokalet under arrangementet  

 

Vekt o Kontroller at dere har vekt, to stykker er bra å ha.

Informasjon

o Planlegg hvor og hvordan dere skal spre informasjonen om boksestevnet og hvem som skal være ansvarlig for det.

Media

o Utpek medieansvarlig som kontakter media før og etter boksestevnet, samt bistå med resultater til hjemmesider og media.

Premier

o Bestem hvilke premier dere skal ha og hvem som har ansvaret for att disse er på plass til boksestevnet. 

Spesielle gjester

o Beslutt om dere skal invitere inn gjester og hvem dette skal være. Utpek en som er ansvarlig for å sende ut invitasjonene.

Konkurransedagen

Gjennomgang

o Ha en gjennomgang med konkurransegruppa så alle vet hva de skal gjøre og hvilket ansvarsområde de skal ha.

Gjør klar konkurranselokalet

 • Kontroller at tauene i bokseringen er stramme og et det er små krakker/stoler i rødt og blått hjørne.
 • Sett frem 2 stoler til sekundantene og en vannbøtte til rødt og blått hjørne. o Heng opp en plastpose i hvert av de to nøytrale hjørnene.
 • Sett opp bord og stoler til sekretariatet med stevneleder, sekretær, speaker, tidtager, dommeransvarlig og poengmaskinansvarlig.
 • Sett opp bord og stoler til dommere, lege og hanskevakt.
 • Kontroller at IT-utrusning, stoppeklokke, bjelle, hammer og treplanke, poengmaskin/dommerskjemaer, alle nødvendige skjemaer og kulepenner er på plass. o Har dere poengmaskin så gjør klart dommerskjemaer i tilfelle maskinen ikke virker. o Har dere manuell poengbedømmelse, legg frem dommerskjemaer og kulepenner. o I sekretariatet skal det være to ekstra hodebeskyttelser en rød og en blå. o Gjør klar høytalerutrusning, sjekk at mikrofonen virker. o Gjør klar en vekt til prøveveiing og et rom med vekt for innveiing. o Gjør klar et rom for dopingkontroll. o Sjekk at varene til kantina er på plass. o Sett frem noe å drikke på funksjonærbordet.
 • Gå igjennom kampliste/program o Legg godkjente boksehansker på hanskebordet sammen med en kampliste.
 • Etter stevnet

 

Etter stevnet

 • Se til at resultater blir lagt ut på aktuelle hjemmesider, på Facebook og send resultat, rapport og bilder til media.
 • Stevnerapporteringsskjema sendes Norges bokseforbund.
 • Om dere har hatt kantineutsalg, returner om mulig de varer som ikke er solgt iht. avtale med kjøpmannen. Gjør opp kassabeholdningen.
 • Gjør opp økonomisk status fra boksestevne.
 • Gjør en evaluering, hva har fungert bra og hva kan gjøres bedre ved neste boksestevne dere skal gjennomføre?

 

 Arrangementskurs

Regler for Streaming

Å arrangere en turnering krever en del rutine, men kan være et løft for klubben og gi en bred erfaring og kunnskap.

Et bra alternativ om dere vil være sikre på å få tilstrekkelig mange personer som engasjerer seg i arrangementet kan være at det er flere klubber som går sammen om å arrangementet. Det gir også større trygghet i at dere er flere som deler på eventuelle kostnader og fortjeneste. Et annet alternativ er at et Norges bokseforbund står som arrangør.

Hvordan vil dere at det skal være?

Iblant kan det være bra å forsøke å se konkurransen ut ifra et publikumsperspektiv. Hvordan ser det ut o lokalet, får publikum informasjon om kampene, begynner den til riktig tid? Er det tilgang til toaletter, kafeteria og annet som det er behov for.

Besøk gjerne andre idrettsarrangement og tenk over hvordan dere dere sytes er positivt og hvordan dere vil at det skal være under deres eget arrangement. Hva kan dere gjøre annerledes og bedre.

Nøytralitet

Dommere og skal opptre nøytralt, det er viktig 

Dommere og arrangementsledelsen skal opptre nøytralt, det er viktig at de som konkurrerer opplever at det råder «Fair play» i alle ledd når de er oppe i ringen. Unngå at personer i konkurransejuryen har klubbjakke på seg under utførelsen av sin tjeneste. En dommer som har pause skal heller ikke heie under en kamp. Den som er funksjonær skal være nøytral under hele konkurransen.

Ofte tvinges man til å ha doble roller, men unnvik og sekundere i en kamp dersom du i neste kamp skal være med i konkurranseledelsen. Delta ikke på noe sett i konkurransen som du selv arbeider med. I sekretariatet og på dommerbenken applauderer du ikke.

Den personen som er arrangementsansvarlig har også ansvar for å se til at øvrige funksjonærer hele tiden forholder seg nøytrale.

Konkurranseansvarlig – en viktig rolle

Forut for hver konkurranse skal det utpekes en konkurranseansvarlig, det er blant de første ansvarsoppgavene dere kommer til å beslutte. Det er viktig at personen som får denne oppgaven er bevist på hva den innebærer.

Den som er konkurranseansvarlig har hovedsakelig ansvaret for at konkurransen går som den skal og at regelverket følges. Et annet viktig ansvarsområde er å kontrollere at alle boksere har en godkjent startbok.

 

Jury

Under en turnering skal det finnes en jury bestående av tre personer. Det skal være dommerkompetanse i juryen og medlemmene av juryen skal ikke ha noen oppdrag for noen deltagende klubb ender turneringen.

Innbydelse

Tydelig og informativ innbydelse med innhold av:

 • Hvem
 • Hva – type konkurranse

      •    Hvor

 • Når – tidsrom, ta også med sluttidspunkt slik at deltagere kan planlegge hjemreise.
 • Hvorledes – konkurranseklasser, regler for utøvere med kamper fra andre kampsporter, deltageravgift, boforhold, mat, om dommere kan tas med, påmeldingsmåte og påmeldingsfrist, premieringer, eventuelle avvikelser fra reglementet (rundetider), kontaktpersoner, annet.

Ledermøte og trekning

I forbindelse med trekningen bør det kalles inn til ledermøte. Der gis allmen informasjon om dersom dette ikke er gjort tidligere ved ankomst eller innveiing.

Informasjonsblad

Glem ikke å lage et informasjonsblad på engelsk om dere forventer internasjonal deltagelse.

Utover en innbydelse er det klokt å lage et informasjonsblad til alle deltagere. En tydelig informasjon som deles ut ved den første samlingen. Dette blir en trygghet for deltagerne og stressmoment mindre for både deltager, trenere/coach og arrangør. Her er et forslag til innhold i et informasjonsblad:

 • Navn og mobilnummer til konkurransearrangøren og en tydelig angivelse hvem som er ansvarlig for de enkelte oppgavene i arrangementsstaben.
 • Tid og sted for legesjekk og når legen er tilgjengelig utenom konkurransetiden.
 • Tid og sted for innveiing.
 • Tid og sted for ledertreff.
 • Informasjon om hvor prøvevekten står.
 • Regler for ungdom, Junior og senior og for A-, B- og C-klasseboksere, samt om dere avstår fra å diskvalifisere boksere som er innmeldt i feil klasse.
 • AIBA-godkjente hjelmer.
 • Walk-over seremoni.
 • Informasjon om overnatting om det er aktuelt.
 • Informasjon om spisesteder og spisetider om det er felles bespisning. Eventuelle rabatter på spisesteder.
 • Generelle råd som f. eks å ikke legge igjen verdisaker i garderoben.
 • Kart over nærområdet der spisested, overnatting, konkurransearena er merket, samt butikker, apotek, bankautomat og bussforbindelse dersom boforhold ikke er i direkte nærhet til konkurransearenaen.
 • Beregnet sluttidspunkt for turneringen.

Be om hjelp

Mange ganger finnes det personer som kan og vil hjelpe til, da er det tid for å arrangere en konkurranse. Det finnes ofte en eller flere ledere i deres distrikt som har erfaring og kunnskap. Be om hjelp fra kretsen eller andre foreninger i deres område. De fleste ledere syntes det er bare bra å arrangere konkurranser.

I foreninger finnes det ofte tidligere og aktive som kan tenke seg å hjelpe til både med egen erfaring og støtte til hvordan dere kan gjennomføre og kanskje også være med under selve konkurransen. For en del er det lettere å hjelpe til en gang og ikke binde seg opp for en lengre periode.

Det kan også være bra å ha noen dere kjenner og som er en erfaren og kunnskapsrik konkurransearrangør å ringe til om dere behøver råd. Mange erfarne ledere blir glade over å bli spurt. Vær ikke redd for å be om hjelp, det kan ikke bli verre enn at dere får et nei. En gruppe som ofte glemmes er klubbens egne boksere som ikke skal være med i konkurransen, men som kanskje kan tenke seg å være med både under arbeide med arrangementet og under selve konkurransen.

En iblant uutnyttet ressurs kan finnes blant medlemmene eller medlemmenes foreldre eller venner som kan ha kontakter i alt fra hotell og mat til priser og kantine. Ser dere en risiko for at dere blir for få som jobber med arrangementet kan en ide være at dere søker dere utenfor egen idrett. Spør andre foreninger som for eksempel speidere, pensjonsforeninger, Rotary eller lignende.

De fleste er positivt innstilt til å hjelpe idretten, selv om der kanskje er bare en liten del en person hjelper til med, kan alle små bidrag bli til noe stort.

Lokalet

Ulike konkurranser behøver ulike lokaler, en turnering behøver ofte flere enn en boksering og da er det viktig å tenke på at ikke bare ringene skal få plass, men også sekretariat ol. Dere kan flytte klubbens egen ring og/eller låne/leie ring.

Arrangementet behøver nødvendigvis ikke være i en idrettshall, det finnes mange ulike alternativ. Tenk på å tilpasse størrelsen på lokalet til nivået på konkurransen. Det kan kjennes trist med store tomme tribuner. Mange idrettshaller går an å dele av så det blir mindre områder som fungerer utmerket størrelsesmessig for en turnering.

Kontroller at det er garderober for boksere, dommere og dopingkontrollører. Det skal være god plass til boksering/bokseringer og sekretariat, se skissen i «AIBA - AOB Competition Rules» som viser oppsett på «Field of play» med både en og to bokseringer. 

Om dere velger et annet lokale enn en idrettsarena/-hall

Iblant kan valget falle på at en arrangerer konkurransen i et miljø som vanligvis ikke er idrettsrelatert.

Det kan f.eks. være et arrangement utendørs, på resturanter, teater, hotell el. Det som er viktig å tenke på når dere søker dere utenfor idrettsmiljøer er å forsikre dere om at der er plass til bokseringen/bokseringene dere vil benytte og sekretariatet. Er det garderober og dusjmuligheter. Er brandsikkerheten ivaretatt? Pass på å få en skriftlig kontrakt med utleieren.

Boksering

Noen klubber har egen boksering som går an å flytte om beslutningen blir å arrangere konkurransen i et annet lokale. Er det nødvendig å leie en boksering så begynn med å sjekke om dere kan leie en eller låne av en klubb i nærområdet. Det er viktig å finne ut av hva det koster å leie bokseringen, transport og arbeidskraft for å flytte ringen fra utlåneren til konkurransestedet og tilbake igjen.

Er det en annen bokseklubb som leier ut ringen kan dere spørre om det er mulig å bytte tjenester med hverandre. De foreningene som har konkurranseboksere vil jo at det skal arrangeres boksestevner og det finnes mange ulike måter å samarbeide på. 

I «AIBA Technical Rules» finner du oversikt over krav til en boksering (for AIBA konkurranser), se «Rules for Competition Equipment».   

Innveiing/legeundersøkelse

Kontrollere startbok

Først skal startboken kontrolleres, for boksere med norsk startbok gjelder det at bokseren skal ha godkjent startbok. Det innebærer at bokseren skal ha underskrift og stempel fra Norges Bokseforbund for inneværende sesong og at godkjent legeundersøkelse for sesongen er i orden.

Det er viktig å kontrollere siste kamp i startboken for å være sikker på at bokseren ikke er utestengt på grunn av karantene. Sjekk om det er en godkjent legeattest.

Når det gjelder boksere med andre startbøker en norsk kan det være litt problematisk å forstå boken på grunn av språk og det finnes land som ikke bruker AIBA standardisert startbok. Er det vanskelig å finne frem i utenlandske startbøker så kontakt bokseren eller dennes lagleder, de vet hvor i startboka man finner informasjonen.

Legeundersøkelse

Legen gjør en bedømmelse av den aktive og avgjør om bokseren har en fysisk status for å konkurrere. Dette fører legen inn i startboken. Ved turneringer behøves det det minst to leger til innveiingen og legekontroll for å få flyt i gjennomføringen. Har dere bare en lege tilgjengelig kan dere gjennomføre legeundersøkelsen i to omganger, en for Kvinner/jenter og en for menn/gutter. Den ene gruppen kan veies inn mens den andre gruppen har legeundersøkelse.

Om stevnelegen ikke har blitt utdannet via NBF sin medisinske komité, alternativt er uvant med å være stevnelege, er det bra om noen fra arrangements komitéen sitter ved siden av og er behjelpelig med å vise hvor legen skal fylle ut i startboka.

Ha tilgjengelig telefonnummeret til noen av legene som sitter i NBF sin medisinske komité om noe skulle hende om stevnelegen vil kontrollere med en kollega som er vant med boksestevner.

Regelverket innebærer at bokseren først skal til legeundersøkelse, deretter innveiing. Ved turneringer kan det være mulig og bare ha legeundersøkelse den første dagen, men boksere bør ha tilgang til lege hver dag for å kunne konsultere han angående sykdom eller skader. 

Innveiingen

Ved en turnering skal det være to tydelige merkede rom for innveiing. Kvinnelige funksjonærer veier inn kvinner/jenter og mannlige funksjonærer veier inn menn/gutter. 

Det skal finnes en prøvevekt i lokalet som er kalibrert med innveiingsvektene for at bokserne skal kunne prøveveie seg og deretter eventuelt justere sin vekt. Når bokserne har veid inn er det den vekten som gjelder. Dere kan også gjøre det slik at boksere som vil prøveveie får komme inn i innveiingsrommet for å veie seg der, for eksempel om prøvevekten står dårlig plassert for boksere som vil prøveveie i bare undertøyet. Vær da tydelig på at dette ikke er den formelle innveiingen og at bokseren må komme tilbake for innveiing.

Bokseren veier inn i undertøy, men kan få beholde en t-shirt på. Gjør en avveiing om det skulle komme spørsmål om for eksempel å få ha på en tights og trøye da det er viktig at bokseren ikke skal kunne ha tunge saker i lommer som gjør at vekten ikke blir korrekt. Bokseren stiller seg på vekten og kontrolløren skriver inn vekten startboken. Et tips er også å skrive vekten på deltager/kampliste.

Ved en større konkurranse som f. eks. en turnering med mange deltagere, så sørg for at leger og innveiingsfunksjonærer får noen for mat og drikke. Det er mange ganger vanskelig å forlate sin post og det blir satt pris på å få noe å spise og drikke under arbeidets gang.

Stevnelege

Under konkurransen skal legen sitte i ved bokseringen, til høyre for sekretariatet. I henhold til regelverket skal hver boksering i en konkurranse overvåkes av en lege, det er ikke mulig å la en lege overvåke to eller flere bokseringer.

Det er bra om konkurranselederen har en samtale med legen før konkurransestart, dersom det er en urutinert bokselege kan en gjennomgang av de ulike regelverkene for aldersgruppene være nødvendig (KO og RSC). Om det blir spørsmål om karantene er det viktig at utøverens startbok blir korrekt utfylt.

Sekretær

En sekretærs oppgaver er å fylle ut startbøker og passe på at stevnerapporten etter gjennomført boksestevne blir utfylt og sendt inn til Norges bokseforbund.

Om sekretæren er urutinert, behøver dere å gå igjennom hvordan startbøkene fylles ut forut for boksestevnet. For å lette arbeidet under stevnets gang kan det være tidsbesparende å fylle ut så mye informasjon som mulig utenom resultatet så tidlig som mulig etter at kampoppsettet er klart. Få levert tilbake startboken direkte etter kampen. Det er alt for vanlig at klubbene reiser hjem fra stevnet uten å få med seg startbøkene. Dere slipper da unødig arbeid og kostnader med å ettersende dem.

 

Dommere

Når det gjelder klubbkonkurranser eller turneringer er det NBF dommerkomité som tar ut dommere. Kontakt ansvarlig representant i NBF dommerkomité i god tid forut for ditt arrangement (dommere tas ut fra NBF dommerkomité automatisk til de stevnene som er satt opp NBF sin boksekalenderen) Boksedommere er en begrenset ressurs i enkelte deler av landet så dere kan også avtale med deltagende klubber om de kan ta med seg dommere. 

Om mulig så sørg for at nye dommere får prøvedømme, det kan iblant være lettere å begynne sin dommerpraksis på et mindre boksestevne.

Glem ikke at de fleste dommere har god kunnskap om konkurransearrangement og om dere behøver råd kan dommere være til god hjelp.

Under boksestevnets gang er det viktig at dere ser til at dommerne får noe å spise og drikke. Har dere få dommere på deres boksestevne, planlegg med pauser slik at dommerne før mulighet til å strekke på bena og besøke toalettet.

Tidtagere

Er det flere dommere med under boksestevnet så kan en brukes til å være tidtager. Hvis ikke, så se til at det finnes minst en funksjonær til dette oppdraget. Tidtageren skal ha en liste med oversikt over de ulike runde- og kamplengdene. Av utstyr trenger tidtageren en stoppeklokke, bjelle, hammer og liten treplanke (er det flere ringer i en turnering er det bra å skille signalene i de to ringene ved å bruke gonggong i den ene og fløyte i den andre).

Om dere har flere ringer i turneringen skal det være en tidtager til hver ring.

Speaker

Generelt sett er det viktig å ha en speaker som tåler stress og som har en tydelig røst som høres bra selv i et summende lokale. På mindre stevner kan dere prøve dere frem med de personene som er interessert i å være speaker. Det er alltid en god ide å utdanne egne som kan være speaker. Det finnes ikke så mange rutinerte speakere i boksesporten – vil dere bruke en av disse så vær ute i god tid før boksestevnet skal arrangeres.

Glem ikke at dere kan skaffe til veie en speaker som ikke kommer fra boksesporten. Det kan være en lokalt forankret person eller en speaker fra en annen idrett. Husk da på å være behjelpelig med mye skriftlig informasjon om boksesporten, utøverne og annen kunnskap som speakeren kan behøve i sitt oppdrag. Få utøverne til å lage informasjonslapper med meritter og bakgrunnsinformasjon om seg selv.

Dette er utmerket hjelp til speakeren og fin informasjon til publikum.

Ved en turnering med flere bokseringer bør en speaker ivareta maksimum to bokseringer.

Hanskepassere

Hanskepasseren skal dele ut boksehansker til utøverne og ta inn igjen boksehansker etter et de enkelte kampene er ferdig. For å yte servise til deltagerne er det mulig å være to stykker ved hanskebordet slik at den ene kan samle inn boksehanskene fra bokserne i ringhjørnet når kampen er avsluttet. Hanskepasseren skal ha en kampliste med kampnummer, vektklasse, alderskategori, kjønn og navn.

Boksehansker som kommer tilbake etter bruk skal rengjøres utvendig med desinfiserende sprit før de utleveres til neste bokser. 

Er det flere bokseringer så bør det være minimum en hanskepasser pr. boksering

Boksehansker

Det skal benyttes AIBA-godkjente boksehansker. Hos hanskepasseren skal det være 2 par 10 oz boksehansker i hver av fargene rød og blå og 2 par 12 oz boksehansker i hver av fargene rød og blå.

Følgende hanskespesifikasjoner gjelder:

Senior og junior menn i vektklassen 49-64 kg skal benytte 10 oz boksehansker, i vektklassen 69 – 91+ kg benyttes 12 oz.

Senior kvinner og ungdom jenter og gutter skal i alle vektklasser benytte 10 oz boksehansker.

Overnatting

Ta gjerne frem et par alternativer til overnatting for tilreisende bokseklubber. Klubber og idrettsforeninger har ulik økonomi og det er bra og ha alternative overnattingssteder og velge mellom (hotell, vandrerhjem, hytter, idrettshall etc).

Det kan lønne seg å se etter lokale og sentrale idrettsavtaler eller forsøke å inngå gode avtaler for å kunne tilby rabatterte priser for besøkende klubber. Sjekk opp hvilke avtaler idretten har med hotell, disse finner du på hjemmesiden til NIF og NBF. 

Lokalt er det dere som har den beste oversikten på kontaktene. Spør ledere, mosjonistene i klubben eller andre dere ikke har tenkt på og som har gode kontakter. Hør også med de aktive i klubben og legg ut informasjon og etterlysning av funksjonærer ol. på sosiale medier som klubben bruker.

Når dere holder av rom, forsøk å få dobbeltrom som har enkeltsenger og om mulig en ekstra seng, det gjør det billigere for klubbene som skal bestille rom. Sørg også for at alt som blir kjøpt ekstra på hotellet belastes av den enkelte som bestiller. 

Gi de gjestende klubbene en liste med navn og telefonnummer så de kan nå dere om noe skulle hende eller at de har spørsmål.

Det er en fordel om overnattingsstedet ligger i gangavstand til arenaen, da behøver ikke å ordne med transport.

Når dere er i kontakt med overnattingsstedet så informer at det er idrettsutøvere som kommer der frokost inngår. Det kan være bra for hotellet bunkre opp med ekstra frokost.

Kontroller om det finnes badstue og treningsrom ved samtlige alternative overnattingssteder og informer om dette i innbydelsen.

Forsøk å få ekstra rabatter ved å tilby dere å reklamere for hotellet for eksempel i kampprogrammet eller på plakater for turneringen. I blant kan man få noen rom på kjøpet som sponsing, alternativt rabatterte priser.

Mat

På turneringer står klubbene/utøverne som deltar for egne matkostnader dersom ikke arrangøren stiller med full forpleining og dette er en del av deltageravgiften. Uansett så kan det være bra og informere om gode og billige spisesteder. Det kan også være mulig for arrangøren og stille med lunsjalternativer i eller i nærheten av konkurransearenaen. Ett forslag kan være at dere avtaler med en restaurant eller kafeteriaen på arenaen om å tilby lunsj og annen mat mot at dere anbefaler dette spisestedet.

Når dere søker etter restauranter/kafeer dere vil anbefale så ta utgangspunkt i at de må kunne tilby forskjellige retter. Sett krav til at rettene skal være laget av sunne og gode matvarer som gir utøverne et variert og riktig kosthold.

Egen kafe under arrangementet

Om det ikke er en restaurant eller kafe i arenaen dere skal gjennomføre arrangementet er det veldig bra som arrangør å kunne bistå med en enklere bespisning til egne og gjesteutøvere, trenere og andre ledere. Det blir det satt pris på å få mulighet til å kjøpt noe enklere å spise uten å måtte forlate arenaen. Dette kan også være en god måte å få inn ekstra fortjeneste til klubben.

Tenk ut i fra hva den aktive behøver av næring. Unngå gjerne brus og søte kaker, sats først og fremst på smørbrød/ baguetter og frukt. Maten skal være laget av sunne og gode matvarer som gir utøverne et variert og riktig kosthold. Bruk grovt mel om dere skal selge vafler. Som mellom måltid er det mange alternativ å velge mellom som for eksempel yoghurt, frukt, grønsaker eller andre porsjonspakninger.

Dopingkontroll

Ved alle typer konkurranser skal man være forberedt på at det kan komme dopingkontrollører. Sørg for å ha fasiliteter tilgjengelig for gjennomføring av dopingkontroll, som en garderobe der dopingkontrollørene kan ta urinprøver.

Bestem hvem i arrangementskomitéen som skal ha ansvaret for og å være kontaktperson for dopingkontrollørene. Denne personen tar imot kontrollørene, presenterer seg og viser hvor dopingkontrollen kan utføres.

Når det gjelder turneringer er det viktig at dere har en gjennomgang med dopingkontrollørene for å

forsikre at de ikke tar prøver på dem som skal konkurrere neste dag. En urinprøve kan ofte kreve at den

aktive drikker en større mengde vann som kan påvirke muligheten for å holde vekten. Det bruker ikke å være noe problem for dopingkontrollørene å kunne ta prøven etter den neste kampen eller finalen om

dere forklarer vektproblematikken for dem.                                                                  Kommentert [j2]: Siw: Sjekk dette opp mot regelverket

Tolk

Om dere har utenlandske deltagere kan det være mulig at de ikke kan lite eller ingen engelsk. Da kan det være hyggelig og morsomt å kunne bistå med en tolk. Det kan være mulig å finne en i klubben eller i lokalsamfunnet som kan språket syntes det vil være morsomt å få hjelpe til.

 

 

Hjelperedskaper ved arrangementer

Bruk sjekklister så er det lettere å ikke glemme utstyr som dere kommer til å behøve.

For innveiing og prøvevekt: Det skal det foreligge oversikt over vektklasser.

Dommerbord og sekretariat: Ved hvert dommerbord og ved tidtakerplassen i sekretariatet skal det ligge lister med rundetider for den enkelte kamp, da disse varierer avhengig av klasse.

Konkurranseledelsen: Ha alltid konkurransereglene tilgjengelig og skriv ut oppdatert påmeldingsliste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjekkliste for turnering

Forarbeid til konkurransen

Arrangementskomité/-gruppe o Opprett en arrangementskomité/-gruppe og utpek en leder.

Økonomi

o Lag et budsjett for turneringen o Søk om bidrag og sponsormidler

Konkurransedato

o Kontroller aktivitetskalenderen til NBF samt andre naboland sin aktivitetskalender slik at datoen for turneringen ikke kolliderer med noen annen stor bokseturnering eller bosestevne i nærområdet.

Tillatelse til å arrangere turneringen o Søk NBF om tillatelse til å arrangere turneringen.

Lokaliteter

 • Bestill et lokale. o Kontroller at det er tilstrekkelig belysning i lokalet. o Kontroller at det er lydanlegg eventuelt må dette lånes/leies.
 • Tilstrekkelig med garderober, dusj og mulighet for dopingkontroll.

Innbydelse o Lag en innbydelse, bestem hvordan og hvor den skal distribueres.

Konkurransefunksjonærer o Få tak i funksjonærer.

Dommere

o Kontakt den som er dommeransvarlig i NBF og informer om at dere skal ha en turnering. Det er vanlig at denne skaffer dommere. o Kontroller opp mot dommeransvarlig at dommere har meldt seg på til turneringen

Lege

o Skaff lege/leger i god tid, minst en lege pr boksering. (Ha noen leger i reserve).

 

Speaker o Utpek/bestill en speaker.

Kampliste/program o Beslutt om dere skal ha et program eller bare kampliste.

Underholdning o Beslutt om dere skal ha underholdning og budsjett for dette.

Overnatting o Hold av overnattingsplasser om dett er aktuelt.

Mat

 • Påse at overnattingsstedet har en god frokost tilpasset idrettsutøvere.
 • Planlegg med innkjøp av lunsj, alternativt sjekk hva som finnes av muligheter for servering i arenaen eller serveringssteder i umiddelbar nærhet. Dersom det allerede er en kafe i arenaen kan det noen ganger være vanskelig å ha eget utsalg, spør om det er tillatt. Det kan være en ekstra inntekt. o Planlegg med og bestill middagsmat om det er aktuelt.

Boksering o Skaff boksering/bokseringer.

Boksehansker/hjelm

o Kontroller at dere har tilstrekkelig med godkjente boksehansker og hjelmer. Om ikke kan dere høre med NBF om de har noe til utlån, alternativt kjøp nytt.

Dere kan inngå en sponsoravtale om hansker gjennom at en utstyrsleverandør får ha utsalg på turneringen. 

Vekt

o Kontroller at dere har fungerende vekter, 3 stykker. I turneringer med over hundre deltagere vil det være behov for 4-5 vekter ved innveiingen.

 Informasjon

o Planlegg hvor og hvordan dere skal spre informasjon om turneringen. Bestem hvem som er ansvarlig for dette.

 

Media

o Bestem hvem som er ansvarlig for å kontakte media før og etter turneringen og som kan bistå med resultater til hjemmesider og pressemeldinger.

Premier

o Bestem hvilke premier dere skal ha og hvem som skal ha ansvar for at disse er på plass til turneringsstart.

Spesielt inviterte gjester

o Bestem om dere skal invitere gjester og hvem det skal være og hvem som skal ha ansvar for å sende ut invitasjoner.

Klargjøring til konkurransedagen

o Ha en gjennomgang med arrangementsgruppa så alle har kontroll på sitt ansvarsområde og gjennomfør de siste koordineringer. 

Klargjøring av lokalet

 • Kontroller at ringtauene er stramme og at det filles stoler til ringhjørnene.
 • Sett frem en skyllebøtte i hvert ringhjørne, en pose i hvert av de nøytrale hjørnene og stoler til sekundantene.
 • Sett på plass bord til poengdommere og lege. o Klargjør rom for eventuelle dopingkontroller. o Klargjør innveiingsrommene. o Sett ut en prøvevekt som er kalibrert med de andre vektene.
 • Sett på plass bord til sekretariatet. Der skal det være plass til supervisor, sekretær, speaker, tidtager, samt at det kan være behov for plass til dommeransvarlig, poengmaskinoperatør og ITansvarlig som står for resultatrapportering.
 • I sekretariatet skal være to ekstra hodebeskyttere, en rød og en blå og ekstra boksehansker i 10 oz og 12 oz, røde og blå.
 • Sjekk at høyttaleranlegget virker, sett frem og kontroller at gonggong og tidtakerutrustningen fungerer.
 • Skal det benyttes manuell poengbedømming så legg frem forberedte dommerskjemaer og kulepenner samt samleskjemaer i sekretariatet.
 • Skal det benyttes poengmaskin så legg frem dommerskjemaer og samleskjemaer i beredskap dersom poengmaskinen skulle slutte å virke. o Sjekk at dere har varer til utsalget i kantina. o Sett frem varm og kald drikke på funksjonærbordene. o Sett på plass hanskebord og legg frem boksehansker i 10 oz og 12 oz, røde og blå. o Gå igjennom kamplisteprogrammet.

Etter konkurransen

 • Se til at resultatene kommer ut på aktuelle hjemmesider, eventuelt på Facebook sider og send resultater og rapport til media. o Konkurranserapport sendes til NBF.
 • Gjennomfør en evaluering, hva fungerte bra og hva var det som ikke fungerte så bra?

Hva anbefaler dere å gjøre bedre neste gang?

Funksjonærer i en turnering

Supervisor

 • Har et overordnet ansvar for turneringen.
 • Supervisor har også ansvar for å godkjenne endringer i kamplista og informere dommeransvarlig om dette.

Sekretær

 • Fyller ut alle startbøker under turneringen.
 • Ansvarlig for at aktuelle konkurranseregler er på plass i sekretariatet, gjerne i flere eksemplarer.
 • Ansvarlig for å kopiere kamplister og at disse blir distribuert.
 • Ansvarlig for at det er tilstrekkelig med kontormateriale.

Kasserer

 • Ansvarlig for inn- og utbetalinger før, under og etter turneringen.
 • Holder kontroll på at budsjettet for turneringen overholdes.
 • Sørger for å sende faktura til eventuelle sponsorer.

Arena-/lokalitetsansvarlig

 • Ansvarlig for at arenaen/lokalet låses opp om morgenen og lukkes om kvelden.
 • Ansvarlig for at arenaen/lokalet settes i stand til turneringen.
 • Ansvarlig for at arenaen/lokalet settes tilbake i den stand det var før turneringen startet.

Rengjøringsansvarlig

 • Ansvarlig for rengjøring under pågående turnering samt ser etter at det er toalettpapir og tørkepapir på toalettene.
 • Ansvarlig for at rengjøring av arenaen/lokalet etter turneringens slutt.

 

Legeansvarlig

 • Bestiller lege samt ser til at det er beredskap med ekstra leger som kan steppe inn dersom det oppstår behov for dette.
 • Ansvarlig for at det finnes førstehjelpsutstyr tilgjengelig, spesielt utstyr for idrettsskader.
 • Ansvarlig for å motta medisinsk rapport fra legen/legene.

Ringansvarlig

 • Ansvarlig for å skaffe tilveie boksering/bokseringer, at de leveres til konkurransestedet og blir riktig montert opp og at all nødvendig tilleggsutstyr (skyllebøtter, stoler, søppelposer, trapper etc) er til stede.

Ringhjørneansvarlig

 • Ansvarlig for at gulvet i ringhjørnene blir tørket, skyllebøtter blir tømt og at søppelposer i nøytrale ringhjørner blir skiftet ut.

Speaker

 • Innhenter informasjon om deltagende boksere (lage informasjonsskjema som deles ut til deltagende boksere og samles inn i forbindelse med innveiingen) for å kunne presentere dette for publikum i forbindelse med kampen.
 • Presenterer ledelsen av turneringen, dommere og lege/leger vad åpningen av turneringen.
 • Presenterer bokserne i hver kamp.
 • Meddeler dommeravgjørelse til deltagere og publikum.
 • Presenterer de enkelte bokserne og deres resultater i forbindelse med premieutdelingen.

Tidtageransvarlig

 • Ansvarlig for at det er tidtaker ved hver boksering.
 • Ansvarlig for at det er tidtakerutstyr og gonggong/fløyte ved hver boksering.
 • Ansvarlig for at det er en liste over de forskjellige rundetidene ved hvert tidtakerbord.

Hanskevakt

 • Ansvarlig for at boksehansker er til stede
 • Ansvarlig for at boksehansker av riktig farge og størrelse blir levert ut til bokserne og tatt inn igjen etter hver kamp.
 • Ansvarlig for rengjøring av hansker mellom hver kamp.

Innveiingsansvarlig

 • Ansvarlig for at det er vekter tilgjengelig, funksjonærer til innveiing, rom for innveiing, legeundersøkelse og startbokkontroll.

Trekning

 • Ansvarlig for at kamptrekningen gjennomføres og at regelverket følges.

Dommeransvarlig

 • Ansvarlig for å gjennomføre dommermøte.
 • Ansvarlig for at de dommerne som er påmeldt er informert om hvem som er dommere i de enkelte kampene.

IT-ansvarlig

 • Oppdaterer og skriver ut kamplister.
 • Ansvarlig for resultatoppdatering.

Kafeansvarlig

 • Ansvarlig for å kontrollere om det er tillat å ha eget utsalg i hallen.
 • Innkjøp av varer til kantina.
 • Skaffe hjelpere til å forberede mat og å stå i kantina.

Inngangsansvarlig

 • Lage akkrediteringsbevis for arrangementsstaben, deltagere, trenere, presse og eventuelt andre personer med fri entré.
 • Ansvarlig for å ta imot deltagerbetaling.
 • Etablere en billett/betalingsbord ved inngangen til hallen.
 • Ansvarlig for å skaffe stempel eller billetter for betalende tilskuere.

Dørvakter

 • Vakter ved andre utganger (branndører) enn entrén.

Lotteri, annet salg

 • Ansvarlig for innkjøp og salg av lodd, anskaffe loddpremier, trekning og at utdeling av loddpremier utføres.
 • Innhente medlemmer til loddsalg.

Media-/informasjonsansvarlig

 • Ansvarlig for at nødvendig informasjon om arrangementet settes sammen og sendes ut i forkant av turneringen.
 • Er behjelpelig for pressen og viser de til plasser med god sikt over bokseringen og ståplass til filming og fotografering med mer.
 • Ansvarlig for å rapportere resultatet til media, hjemmesider og sosiale medier.

Ansvarlig for eventuelle gjester

 • Ta imot og ivareta innbudte gjester.

Premieutdeling

 • Premieansvarlig sørger for premier.
 • Premieansvarlig forbereder premieutdeling og rekrutterer medhjelpere som bistår dommeren eller den som foretar premieoverrekkelse, når premier skal overrekkes. Medhjelperen presenter medaljer på et brett. Antrekket på medhjelperen kan for eksempel være bunad, det setter premieutdelingen i et verdig perspektiv.
 • Dersom arrangementskomitéen velger å gjøre enda mer ut av premieoverrekkelse, må det skaffes tilveie en musikkfanfare (eget musikkinstrument eller over høyttaler) og seierspall.

Funksjonæransvarlig

 • Ser til at samtlige funksjonærer vet hva de skal gjøre og hva deres ansvar innebærer.
 • Lager en tidsarbeidsplan for når funksjonærene skal arbeide, ha pauser og spise.
 • Om dere byr funksjonærene på mat så sørg for å bestille dette, server og rydd bort etter bespisning. Alternativt gjøres det en avtale med kafeteriaen i lokalet eller en kafé i nærområdet
 • Lage matbilletter som deles ut til funksjonærene.

Ansvarlig for lydanlegg

 • Ansvarlig for at lydanlegg med minst to mikrofoner settes opp og funksjonstestes.
 • Ansvarlig for musikkanlegg, musikk i pauser samt for eventuell underholdning.

Tolk

 • Ansvarlig for å tolke om dere har gjester som ikke er engelskpråklig.

 

Erik Nilsen

Generalsekretær

erik.nilsen@nif.idrett.no

Tlf: +47 905 81 230

Odd Inge Misund

Leder i dommerkomiteen

nbfsdk@outlook.com