Klubbguiden
Her finner du informasjon til idrettslag og medlemmer om hva det innebærer å være medlem av Norges idrettsforbund. Du kan se hvordan man stifter et idrettslag og hvilke lover og regler som gjelder. På sidene er det i tillegg informasjon og tips om støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi.

Klubbhåndboka
En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjør det enkelt å finne ut hvilke retningslinjer og praksis som gjelder i klubben. På denne siden kan du laste ned en veileder som hjelper klubber å lage sin egen klubbhåndbok. Du finner også nyttige tips og maler som kan benyttes for klubbdrift og knyttes til klubbhåndboka.

Bedre klubb
Bedre klubb er et egenutviklingsverktøy for idrettslag. Målet med Bedre klubb er at styrer i idrettslag enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Ledere i styret kan logge seg inn og bruke løsningen, men vi anbefaler at styret sammen gjør vurderinger på kriteriene i Bedre klubb.

Kurs for klubb 
Idretten tilbyr flere nyttige kurs som kan gi kompetanse og gjøre at man blir tryggere i å utføre oppgaver i ulike ansvarsområder og funksjoner.

E-læring
Det er laget flere e-kurs for ledere og trenere. Alle felles e-kurs finner du under ekurs.nif.no. For å gjennomføre disse må du logge inn med Idrettens ID (Min Idrett).