Her er Protokoller fra Styremøter i perioden 2022-2025 gjennomført av NBF ref. Norges Idrettsforbunds lov, § 2-9. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll. (LINK)

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for organisasjonsleddets medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

2022:
Protokoll - 1. Styremøte: 02.06.22
Protokoll - 2. Styremøte: 20.09.22
Protokoll - 3. Styremøte:  19.12.22

2023:
Protokoll - 4. Styremøte: 26.02.23
Protokoll - 5. Styremøte: 30.03.23

 Protokoll - 6. Styremøte: 22.05.23
Protokoll - 7. Styremøte: 28.06.23
Protokoll - 8. Styremøte: 08.08.23

Protokoll - 9. Styremøte: 22.09.23
Protokoll - Ekstraordinært Ting: 23.09.23

Protokoll - 10. Styremøte: 21.12.23

2024:

Protokoll - 11. Styremøte: 31.01.24
Protokoll - 12. Styremøte: 03.04.24
Protokoll - 13. Styremøte:  TBD
Protokoll - 14. Styremøte:  TBD
Protokoll - 15. Styremøte:  TBD