Trenerløypa

Erik Nilsen

Generalsekretær

erik.nilsen@nif.idrett.no

Tlf: +47 905 81 230

Anne Tjønndal

Visepresident/ leder kvinnesatsing/ Utdannings ansvarlig

anne.tjonndal@nord.no

TRENERUTDANNING I NORGES BOKSEFORBUND

Trenerløypa

«Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.»

Trenerløypa er utviklet i tråd med rammer fra Norges Idrettsforbund.

Hovedmål for trenerutdanningen: Trenerutdanning skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere.

Med kompetansebasert idrettsutvikling menes en idrettsutvikling som er basert på kunnskap, atferd og holdninger.

Med kvalifisert menes en autorisasjon som bygger på definerte standarder på de ulike utdanningsnivåene.

Om Trenerattesten

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine.

Start Kurset her 

Uten lærer, teori 2 t
Med lærer, teori 3 t

Regelverk i de forskjellige bokseformene. Etikk, rettigheter og forpliktelser som sekundant i en boksekamp

 

Kurs varighet 16 t

- Praktisk gjennomgan av treningsøkt for nybegynnere
- Motivasjon hos barn og ungdom - Trening av spesifikk hurtighet
- Skoleboksing, innlæring av basis ferdigheter
- Oppsummering / diskusjon
- Trening av spesifikk utholdenhet
- Gjennomgang av treningsøkt for konkurranse boksere
- Oppsummering / diskusjon

Innlæring og deltakerfokus 45 t + 45 t praksis

E- Læring 14 t:
Trenerrollen
Barneidretten
Idrett uten skader
idrett for funksjonshemmede
Alderrelatert trening

Del 1 20 t:
Historikk / organisering
Grunntekniske ferdigheter
Spesifikk basistreing
Bruk av utstyr
Trenigsplanlegging
Første hjelp (HLR)

Del 2 20 t:
Trenerrollen
Basistrening
Sosial trening
Mental trening
Idrettspsykologi
Trenigsprinsipper

Praksis 45 T

Deltaker og utviklingsfokus 75 t + 75 t praksis

E-Læring 12 t:
Ren utøver- Antidoping Norge
Kosthold- sund jenteidrett
Aldersrelatert trening 2
Trenerrollen for ungdom

Del 2 20 t:
Treningsplanlegging
- Arbeidskravsanalyse
- Kapasitetsanalyse
- Årsplan
Fysiologi
- funksjonell anatomi
- HIH program
- Hurtihet, spenst, styrke, utholdenhet
Generelle tester
Koordinasjon, basistrening
Trenerrollen

Del 2 20 t:
Spesifikke tester
Avanserte teknikker
bruk av redskap
Idrettspsykologi / mental trening
Idrettskader -HIH

Del 3 20 t:
Regelkurs Boksing
Avanserte teknikker 2
Bokse stiler

Eksamensoppgaver Årsplan 6 t - praksis 75 t

 

Utvikling og prestasjonsfokus 90 t + 90 t praksis