ENKLERE IDRETTSLAG

Vi jobber for tiden med å hjelpe alle bokseklubbene i Norge med å være i tråd med NIF sine retningslinjer og NBF sine handlingsplaner. Dette er en stor jobb som mange klubber sliter med, da det kan virke komplisert og vanskelig. For å gjøre dette lettere har de forskjellige kretsene gjort tiltak for å være mer behjelpelige. NBF har ansatt en klubbutvikler, Bjørn Osvald Askedalen, som jobber sammen med kretsene for å gjøre dette så enkelt som mulig for klubbene.

Bjørn Askedalen

Fagansvarlig klubbutvikling

bjorn.askedalen@nif.idrett.no

Tlf: +47 469 18 540