Klubb/ idrettslag under NBF/ NIF skal organiseres som en egen enhet som fakturerer medlemskontingent og treningsavgift gjennom Fagsystemet eller Klubbadmin til sine medlemmer. Dersom klubben/ idrettslaget samarbeider med en kommersiell aktør, for eksempel ved bruk av treningsfasilitetene til et privat eiet treningssenter, skal det inngås skriftlig avtale angående klubbens/ idrettslagets bruk av treningsfasilitetene. En kommersiell aktør / utleier kan ikke tilby bokse trening som idrett i sine lokaler om aktiviteten er sammenfallende med retningslinjer for sikkerhetsforskrifter som et godkjent idrettslag/klubb av Norges idrettsforbund og Norges bokseforbund. Leiekostnaden skal være et fastsatt beløp, og kan ikke være basert på medlemstall. Avtalen skal være tidsbegrenset med balanserte oppsigelsesvilkår, og for øvrig henvise til NIFs regelverk Kapittel 13: Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet. Slik avtale som nevnt skal forhåndsgodkjennes av idrettslagets årsmøte, og det må innhentes godkjenning fra NBF før avtalen/ samarbeidet etableres, jf NIFs lov § 13-4 (3).