Forebygge bruk av doping og et aktivt holdningsskapende arbeid.

Ren Utøver: ønsker du å søke om startbok må du ha gjennomført Ren Utøver. Har du gjennomført for mer enn 2 år siden må du ta Ren Utøver på nytt.

Rent idrettslag: Ved at styret gjennomfører Rent Idrettslag sikrer vi at klubb, trener, utøver og støttepersonell har grunnleggende kompetanse. Våre restriktive holdninger til doping og kosttilskudd skal fremsnakkes og være synlig treningslokalet. Dette for å gi utøvere et sundt og positivt forhold til idretten vår. Styret bør lage en plan som sier noe om hvordan det skal varsles, hvem som skal varsles, hvis det avdekkes brudd på dopingbestemmelser.

Rent Idrettslag og Ren Utøver er et kontinuerlig arbeid. Fokuset må alltid være skjerpet. Idretten er en forebyggende arena og klubben bør ha nulltoleranse på bruk av kosttilskudd. De færreste har behov av tilskudd med mindre de har en mangel som er påvist av lege. Vi må kommunisere med våre utøvere som går på medisiner om at de må sjekke dopinglista og at de må søke om medisinsk fritak.

Oppdager du dopingbruk kan du varsle direkte til antidoping. De har en egen varslingskanal der du kan være anonym. Antidoping Norge vil sørge for å ivareta konfidensialitet og personvern ved behandling av personopplysninger. Alle tips blir vurdert av personer hos Antidoping Norge med relevant kompetanse og erfaring.

Ønsker du å lese hele dokumentet til Norges bokseforbund se link NBF sin antidopingplan.