FOTARBEID OG BALANSE

Grunnstilling i boksing er at venstre fot er den forreste fot og høyre fot er den bakerste fot. Tærne skal være i en slik retning at dersom en trekker en strek fra hver fot vil strekene krysse hverandre foran bokseren. For southpaw boksere vil det være motsatt. Forreste fot er på samme side som styringsarmen.  Det skal være lett bøyde knær og bokseren skal ha god balanse der tyngdepunktet ligger midt under livet til bokseren (tåballene).

1 poeng                

 • Bokseren er ustø i bevegelsene.
 • Bokseren går i stedet for å bevege seg i boksestilling.

2 poeng

 • Bokseren beveger seg kun fremover, eller bare bakover.
 • Bokseren kommer ut av balanse ved utførelse av slag.

3 poeng

 • Både bakre fot og fremre fot peker i retning fremover, og bokseren viser god balanse.
 • Begge føttene har kontakt med gulvet ved slagveksling. Bakre fot trenger bare å ha gulvkontakt med tåballen.
 • Bokseren forflytter seg både fremover og bakover.

4 poeng

 • Både bakre fot og fremre fot peker i retning fremover, og bokseren viser god balanse.
 • Begge føttene har kontakt med gulvet ved slagveksling. Bakre fot trenger bare å ha gulvkontakt med tåballen.
 • Bokseren viser god balanse både ved forflytting uten å slå, og ved slagveksling.
 • Bokseren forflytter seg både fremover, bakover og til sidene.

5 poeng                

 • Både bakre fot og fremre fot peker i retning fremover, og bokseren viser god balanse. Begge føttene har kontakt med gulvet ved slagveksling. Bakre fot trenger bare å ha gulvkontakt med tåballen.
 • Bokseren viser god balanse både ved forflytting uten å slå, og ved slagveksling.
 • Bokseren forflytter seg både fremover, bakover og til sidene.
 • Bokseren kan bevege seg både i passgang og i diagonalgang.