PARADER/  GARDERING/UNNVIKELSER

En riktig guard i boksing er at føringsarm ligger i linje fra øynene og den bakre arm skal dekke kinnbein og hake. Albuene skal kunne parere kroppsslag. Hode og overkropp skal være lett bøyd ned fremover, og kroppen skal være vridd noe på skrå i forhold til motstanderen.

1 poeng                

 • Bokseren er lite bevegelig slik at hun/han tar imot alle slag.
 • Bokseren har en veldig åpen guard.

2 poeng

 • Bokseren bruker ikke guarden aktivt for å parere bort slagene.
 • Bokseren er lite bevegelig i overkroppen.

3 poeng                

 • Bokseren bruker guarden til å parere bort slagene som kommer.
 • Bokseren er bevegelig i overkroppen og bruker overkroppen aktivt til å unnvike slag.

4 poeng

 • Bokseren bruker guarden til å parere bort slagene som kommer.
 • Bokseren er bevegelig i overkroppen og bruker overkroppen aktivt til å unnvike slag.
 • Bokseren ruller/dukker under slagene som kommer.
 • Bokseren bruker føttene til å ta steg bakover og til sidene i tillegg til aktiv bruk av overkroppen for å unnvike slag.

5 poeng

 • Bokseren bruker guarden til å parere bort slagene som kommer.
 • Bokseren er bevegelig i overkroppen og bruker overkroppen aktivt til å unnvike slag.
 • Bokseren ruller/dukker under slagene som kommer.
 • Bokseren bruker føttene til å ta steg bakover og til sidene i tillegg til aktiv bruk av overkroppen for å unnvike slag.
 • Bokseren tar steg tilbake eller til sidene for å unnvike et eller en serie av slag og kontrer direkte etter unnvikelse.

English version.

BLOCKS/PARRYING/EVASIONS
A correct guard in boxing is where the lead arm is in line with the eyes, and the rear arm should cover the cheekbones and chin. The elbows should be positioned to parry body blows. The head and upper body should be slightly bent forward, and the body should be turned at an angle to the opponent.
1 point                
• The boxer is not very mobile, resulting in receiving all punches.
• The boxer has a very open guard.
2 points                
• The boxer does not actively use the guard to parry away punches.
• The boxer has limited mobility in the upper body.
3 points                
• The boxer uses the guard to parry away incoming punches.
• The boxer is mobile in the upper body and actively uses it to evade punches.
4 points                
• The boxer uses the guard to parry away incoming punches.
• The boxer is mobile in the upper body and actively uses it to evade punches.
• The boxer rolls/ducks under the incoming punches.
• The boxer uses footwork to step backward and to the sides in addition to actively using the upper body to evade punches.
5 points                
• The boxer uses the guard to parry away incoming punches.
• The boxer is mobile in the upper body and actively uses it to evade punches.
• The boxer rolls/ducks under the incoming punches.
• The boxer uses footwork to step backward and to the sides in addition to actively using the upper body to evade punches.
• The boxer steps back or to the sides to evade one or a series of punches and counters immediately after the evasion."