Søknadsfristen er nå utløpt.

 

UNGDOMSUTVALG

Ungdomsutvalget i Norges bokseforbund består av personer mellom 15 til 22 år, som er glad i boksing. Utvalget skal bestå av medlemmer fra alle regionene i Norge.

Formålet er å representere ungdom i vår idrett og bidra til utvikling av forbundet.

Oppgavene til ungdomsutvalget er å planlegge og organisere aktiviteter og arrangementer for ungdom.

Og få flere ungdommer til å bli i boksinga, selv om de ikke er utøvere.  Vi skal fungere som en kobling mellom ungdom og de øvrige medlemmene i norsk boksing. Vi skal også arbeide med å promotere/markedsføre idretten og samarbeide med ungdomsorganisasjoner om rekrutering.

Ved at vi unge engasjerer oss bidrar vi til å sikre en bærekraftig fremtid for idretten, og gi økt kunnskap og interesse for boksing.

Søknad

Norges Bokseforbund skal gjenoppta ungdomsutvalget og søker engasjerte ungdommer i alderen 15-22 år fra ulike bokseklubber i Norge. Utvalget skal fungere som en stemme inn til styret, og følge opp forbundets aktivitet for ungdom, som blant annet treningssamlinger, dommer-, trener- og lederkurs for ungdom. Vi skal bruke teams som et verktøy for å lett kunne samarbeide, og Instagram for å dele informasjon fra forskjellige aktiviteter/stevner osv.
De som søker, skal være synlige representanter og rollemodeller for norsk boksing og være de unges stemme inn i styret i NBF.

 For å kunne være med som frivillig i ungdomsutvalget må du være:

  • Medlem i en bokseklubb tilknyttet Norges Bokseforbund
  • Mellom 15-22 år
  • Frist for søknad 1.mai 2023
  • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju på teams
  • Antall representanter til utvalget: 2 fra hver region (nord, vest, sør og øst) + leder og nestleder

Om du ønsker å være med å gjøre en forskjell for ungdommen i norsk boksing, Fyll ut skjema lenger ned på siden

Du må skrive litt om deg selv og hvorfor du ønsker bli med i NBF`s ungdomsutvalg. Håper at så mange som mulig søker. Ønsker alle sammen lykke til og velkommen til oss.

Hilsen Nora Steensen

styremedlem til Norges bokseforbund