UNGDOMSUTVALG

Ungdomsutvalget i Norges bokseforbund består av personer mellom 15 til 22 år, som er glad i boksing. Utvalget skal bestå av medlemmer fra alle regionene i Norge.

Formålet er å representere ungdom i vår idrett og bidra til utvikling av forbundet.

Oppgavene til ungdomsutvalget er å planlegge og organisere aktiviteter og arrangementer for ungdom.

Og få flere ungdommer til å bli i boksinga, selv om de ikke er utøvere.  Vi skal fungere som en kobling mellom ungdom og de øvrige medlemmene i norsk boksing. Vi skal også arbeide med å promotere/markedsføre idretten og samarbeide med ungdomsorganisasjoner om rekrutering.

Ved at vi unge engasjerer oss bidrar vi til å sikre en bærekraftig fremtid for idretten, og gi økt kunnskap og interesse for boksing.

For å kunne være med som frivillig i ungdomsutvalget må du være:

  • Medlem i en bokseklubb tilknyttet Norges Bokseforbund
  • Mellom 15-22 år
  • Frist for søknad 1.mai 2023
  • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju på teams
Navn på klubb/idrettslag