Forsikringen omfatter

Forsikringen omfatter alle aktiviteter i regi av Norges Bokseforbund
og medlemsklubbene, og forutsetter at klubblisensen for gjeldende
sesong er betalt av klubb gjennom fagsystemet til Norges
bokseforbund.
Forsikringen omfatter alle aktiviteter i regi av Norges Bokseforbund
og medlemsklubbene, og forutsetter betalt lisens gjennom fagsystemet.
For konkurranselisens gjelder:
– konkurranselisens tegnes og omfattes av aktive utøvere som
deltar i konkurranser (Startbok).
For treningslisens gjelder:
– Forutsetter gyldig medlemskap i klubb som er regulert under
Norges bokseforbund. Klubbmedlem må være registrert i Norges
bokseforbunds eget fagsystem/idrettens database
– omfatter ikke ordinære boksekamper
– omfatter ikke treningsopphold i utlandet
– omfatter organisert idrettsutøvelse av den idrett som
forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som
naturlig hører sammen med i regi av klubben
– profesjonelle boksere eller personer som har vært profesjonell
bokser kan ikke tegne treningslisens
– medlemmer som er eller har vært Profesjonelle utøvere i
annen kampsport hvor knockout er tillatt, kan ikke tegne
treningslisens
Forsikringen gjelder til og med det året man fyller 70 år.