Dommere Norges Bokseforbund

Denne siden inneholder info om hvordan man kan bli diplom-dommer/dommer og hvem som er godkjent dommer i Norge i dag.

Den vil også inneholde link til aktuelle kurs for å bli/være dommer.

Under Skjema/dokumenter finner dere det som trengs til å gjennomføre stevner.

Norges Bokseforbunds Dommerutdanning er Modulbasert. Vi har 4 moduler som må fullføres en og en.

Modul 1: Diplomdommer. Ingen krav til forkunnskap. E-kurs + 15 kp Praksis (prøvedømming på stevne med veileder)

Modul 2: Kretsdommer J. Godkjent modul 1. Teorikurs (E-kurs) m/prøve + 25 kp prøvedømming(mulig teori som E-kurs i løpet av året)

Modul3: Kretskampleder: Godkjent modul 2 + erfaring som sidedommer J. Kamplederkurs - Teorikurs (E-kurs) m/prøve + praksis m/veiledning. Kan godkjennes av DK etter anbefaling fra veileder eller ved at DK har observert kandidaten praktisere ved noen stevner.

Modul 4: Forbundsdommer J. Dømt 200 kp. som krets J. Teori og praksistest under et mesterskap eller turnering hvor minst 2 av NBF's DK er tilstede.

Forbundskampleder R. Dømt 100 kp. som krets R. Teori og praksistest under et mesterskap eller turnering hvor minst 2 av NBF's DK er tilstede. Disse 2 gradene R/J kan man ta sammen eller J først og eventuelt R etterpå.