Dommer kurs

Utdannings ansvarlige

Odd Inge Misund

Leder i dommerkomiteen

nbfsdk@outlook.com

Anne Tjønndal

Vise president/ leder kvinnesatsing/ Utdannings ansvarlig

anne.tjonndal@nord.no

DOMMER UTDANNING I NORGES BOKSEFORBUND

kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere.

Med kompetansebasert idrettsutvikling menes en idrettsutvikling som er basert på kunnskap, atferd og holdninger.

Med kvalifisert menes en autorisasjon som bygger på definerte standarder på de ulike utdanningsnivåene.

Dommer for barneidrett Diplomboksing