Diplomserien

Diplomserien

Historie

  • Diplomboksing har vært i Norge siden 1989
  • Norges bokseforbunds ting i 2010 ønsket at Diplomboksing ble videreutviklet
  • Det ble satt ned en komite som skulle utvikle eksisterende reglement
  • Det nye Diplomreglementet gjelder fra 1. januar 2019
  • Reglene er revidert etter erfaringer som er gjort. 2013, 2015 og 2018
  • Mer om Diplomboksing finner du på siden om Barneidrett.
Bjørn Askedalen

Fagansvarlig klubbutvikling

bjorn.askedalen@nif.idrett.no

Tlf: +47 469 18 540

Erik Nilsen

Generalsekretær

erik.nilsen@nif.idrett.no

Tlf: +47 905 81 230