‘RENE STØT

Det er 6 grunnslag i boksing. Rette venstre og høyre, venstre og høyre uppercut og venstre og høyre hook. Ren skyggeboksing telles ikke.

1; Rett venstre og rett høyre. Et korrekt rett slag skal treffe motstanderen med knyttet hanske der knokepartiet skal treffe motstanderens treffpunkt på hode og kropp. Armen skal strekkes helt ut der skulder skal ligge bak slaget.

2; Venstre uppercut og høyre uppercut. En korrekt utført uppercut skal treffe med knyttet hanske der knokepartiet skal treffe motstanderens treffpunkt på hode og kropp. Slaget kommer nedenfra og opp og brukes ved kort distanse til motstanderen.  

3; Venstre hook og høyre hook. En korrekt utført hook skal treffe med knyttet hanske der knokepartiet skal treffe motstanderens treffpunkt på hode og kropp. Slaget skal utføres i tilnærmet 90° mellom underarm og overarm. En hook brukes ved kort distanse til motstanderen.

1 poeng                                

 • Bokseren bruker kun ett av de seks grunnslagene. F. eks. rett venstre eller høyre uppercut.
 • Boksere som slår hardt skal aldri ha mer enn 1 poeng under denne kategorien.

2 poeng                

- Bokseren bruker kun rette slag, bare hooks, eller bare uppercuts.  

3 poeng                

 • Bokseren bruker rette slag, rette venstre og rette høyre.
 • I tillegg bruker bokseren minimum to av de andre grunnslagene hooks eller uppercuts.
 • I tillegg kan bokseren slå flere serier med minimum tre varierte slag.

4 poeng                

 • Bokseren bruker 5 av grunnslagene.
 • I tillegg kan bokseren slå flere serier med minimum tre varierte slag.
 • Slagene skal utføres hurtig.

5 poeng                

 • Bokseren bruker alle seks grunnslagene.
 • I tillegg kan bokseren slå flere serier med minimum fem varierte slag.
 • Slagene skal utføres hurtig.