Per Arne Skau

Sportssjef

perarne.skau@nif.idrett.no

Tlf: +47 994 74 424

Erik Nilsen

Generalsekretær

erik.nilsen@nif.idrett.no

Tlf: 21 02 97 70

Denne siden er dessverre ikke ferdigstilt.

Planer for herrer/kvinner i klassene elite/junior for 2019:

En utøver som vil være aktuell for å delta på noen av NBF sine planlagte samlinger, turneringer og mesterskap følger og har over tid fulgt kriterier laget i sammen med Sportssjef. Samarbeidet er mellom klubb, bokser og NBF (Sportssjef).