Her ligger linker til mange sider på nettet. Noen er mer aktive enn andre! Gi oss tilbakemelding hvis det mangler linker til gode aktive sider som du mener burde vært med her.

Antidoping:
Antidoping Norge: https://www.antidoping.no/
Regler og skjema for medisinske fritak: https://www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/
Rent idrettslag: https://www.rentidrettslag.no/
Ren utøver: https://www.renutover.no/

 

Norske klubber

Klubbsider

aktuelle norske sider:

Norges Idrettshøyskole: https://www.nih.no

Organisasjoner og nasjonale sider:
Internasjonale bokseforbundet: https://worldboxing.org/ 
NIF: www.idrett.no
Svenske Bokseforbundet: www.swebox.se
Danske Bokseforbundet: www.dabu.dk