Kontaktinformasjon:
{{item.address}} , {{item.postalCode}} {{item.city}}
{{item.contactName}}
Ansvarlig dommer:
{{item.responsibleJudgeName}}

Bokseklubbene må selv oppdatere all informasjon om sin respektive bokseklubb i Fagsystemet her:

Se veilednings video på denne siden: Support side