Dommer kurs

Utdannings ansvarlige

Odd Inge Misund

Leder i dommerkomiteen

nbfsdk@outlook.com

Anne Tjønndal

Visepresident/ leder kvinnesatsing/ Utdannings ansvarlig

anne.tjonndal@nord.no

DOMMER UTDANNING I NORGES BOKSEFORBUND

kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere.

Med kompetansebasert idrettsutvikling menes en idrettsutvikling som er basert på kunnskap, atferd og holdninger.

Med kvalifisert menes en autorisasjon som bygger på definerte standarder på de ulike utdanningsnivåene.

Dommer for barneidrett Diplomboksing

Kurset er nett basert men det er 10 prøve kamper for og få godkjenning som diplomdommer. Dette må gjøres i sammen med en forbundsdommer.

Link til nett kurs

E-kurs

 

Krets poeng (J):

Kurs for å kunne dømme som sidedommer under ordinære kamper.

Teori m/avsluttende prøve + 25 godkjente kamper praksis

KRAV: Gjennomført og godkjent som Diplomdommer.

Kurset omfatter hvordan dømmer, hvilke kriterier bruker man, hva regnes som godkjent treff osv.

Kurset lærer deg hvordan du dømmer både manuelt og ved bruk av «Box Point»

E-kurs

 

Krets Kampleder (R):

KRAV: Godkjent og erfaring som kretsdommer.

Teori m/avsluttende prøve + kamper under veiledning fra erfaren kampleder.

Kurset omfatter hva er Kampleders viktigste oppgave, tegngiving, hva er tillatt, bevegelsesmønster i ringen osv

 

Forbunds poeng (J):

KRAV: Godkjent som kretsdommer. + 200 kp som dommer. Forslag på kandidater sendes fra klubb til DK.

Denne testen vil bli gjennomført i forbindelse med et NM eller en turnering hvor minst 2 fra DK er tilstede.

Teori m/prøve + fungere som dommer i minst 10 kp. For å bli godkjent må teori og praksis være bestått.

Forbunds Kampleder (R):

KRAV: Godkjent som kretskampleder + 100 kp. Som kampleder. Forslag på kandidater sendes fra klubb til DK.

Denne testen vil bli gjennomført i forbindelse med et NM eller en turnering hvor minst 2 fra DK er tilstede.

Teori m/prøve + fungere som kampleder i minst 5 - 10 kp. For å bli godkjent må teori og praksis være bestått.