Rock Steady Boxing - Fight Back Parkinson

Rock Steady Boxing - Fight Back Parkinson er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bokseforbund, Oslo Bokseklubb og Oslo/Akershus Parkinsonforening. Tilbudet går ikke direkte inn under begrepet paraidrett, men er et tilrettelagt tilbud. 

Parkinson's er en uhelbredelig, gradvis utviklende nevrologisk sykdom som rammer i alle aldre. Foruten medisiner er det fysisk trening som kan avhjelpe symptomer og bremse sykdomsutviklingen.

Treningsmetoden Rock Steady Boxing er evidensbasert og foregår uten slag til hodet og kropp - såkalt non-contact-boxing.