Dopingkontroll av utøvere under 18 år krever samtykke fra foreldre/ verge | Norges bokseforbund

Dopingkontroll av utøvere under 18 år krever samtykke fra foreldre/ verge

Publisert: torsdag 14. september 2023

Styret i Norges Bokseforbund har vedtatt som krav til at alle som skal ha ordinær startbok må vedlegge samtykkeerklæring gjeldene for hele perioden fra utøveren er 15-18 år. Etter Norsk lov kreves det et samtykke som den/de foresatte må signere. Wada kan doping-kontrollere alle deltagere internasjonalt fra fylte 15 år.

Skjema finner du her:  «samtykkeskjema til dopingkontroll av mindreårige utøvere».

Dette lastes opp samtidig med Ren Utøver og godkjent legeerklæring i fagsystemet.