Bokseregion Sør

Bokseregioner: Målet er å styrke boksing lokalt og øke deltakelse. Regionsstyre skal fremme breddeaktiviteter og utdanne dommere, trenere og støttepersonell.  

Retningslinjer for barneidrett NBF: Dette er retningslinjer for idrettsaktiviteter for barn opp til 14 år. Alle barn behandles likt. (se retningslinjer for barneidrett NBF)

Breddeaktivitet:  

  • Diplomserien: Denne serien legger grunnlaget for unge boksere, med vekt på ferdigheter, trygghet, mestring og vennskap. Den gir utøvere et godt grunnlag til ordinær boksing. Alder 8-14 år.  
  • Rekruttserien: En arena for nybegynnere fra ungdom-/junior og senior. Dommere, matchmaker, arrangør, trener og sekundant har fokus på sikkerhet og at dette blir en god opplevelse for utøver. 

Trener 1 kompetanse: Målet er å øke trenernes kompetanse slik at de kan veilede og støtte utøvere til å nå sitt beste. 

Dommerutdannelse: Målet er å få flere dommere i regionen. Det vil øke aktiviteten og sikre at regler følges, og tilbyr objektivitet i beslutninger.

Hvordan arrangere stevner?

  • For førstegangsarrangører kan en liten konkurranse i klubblokalet være en god start. Det er det enkleste alternativet. Diplom –og rekruttserien er gode plattformer for å lære seg å gjennomføre stevner. Kurs for “enkelstevner” gjennomfører man elektronisk og er obligatorisk før gjennomføring.
  • For å sikre nok engasjement og hjelp, kan man samarbeide med andre klubber.

 

                   

Kommende kurs