FOM mandag 12. Oktober: Kontakttrening for de opp til og med 30 år blir tillatt! | Norges bokseforbund

FOM mandag 12. Oktober: Kontakttrening for de opp til og med 30 år blir tillatt!

Publisert: torsdag 01. oktober 2020

Her er prosedyren for å arrangere boksestevner under Covid-19. Denne gjelder for de til og med 19 år:  Arrangementsveileder: NBF-Covid-19-Prosedyre -versjon 1-7

Her er sjekklisten som arrangøren kan bruke sammen med veilederen: Sjekkliste for godt smittevern - Norges Bokseforbund 

——————————————

Idrettsarrangementer reguleres av covid-19-forskriften §13:

Regjeringen besluttet onsdag 30.september å tillate ordinær kontakttrening for 23 600 utøvere over 20 år i breddeidretten. Dette omfatter alle utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne.

Disse utøverne kan gjenoppta ordinær trening fra og med 12. oktober. Deretter vil regjeringen vurdere åpning av fase 2 frem mot november, ifølge kulturminister Abid Q. Raja. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.
——————————————

Barn, unge og voksne opp til og med 30 år, kan trene innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter i reduserte gruppestørrelser.

Boksing med tett «en-til-en» kontakt mellom utøverne, kan klubbene ha treninger for barn og unge (30 år eller yngre) så lenge antall «nær-kontakt» treningspartnere begrenses til maksimalt 10 faste partnere.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende per medlemsklubb i Norges Bokseforbund:

 • Maksimalt 20 personer på trening samtidig i en gruppe (Hvis dere er flere så må det være en fysisk barriere mellom de to gruppene, og absolutt ingen fysisk kontakt mellom gruppene).
 • De t.o.m. 30 år: disse kan gå sammen i mindre grupper på inntil 10 stykker, hvor man kan drive ordinær boksetrening med all form av kontakttrening; oppgaver, sparring etc.
 • Man kan ha inntil 3 trenere som kan drive med «kontakt-trening» med disse utøverne opp til og med 30 år. Disse 3 trenerne er unntatt 1 meters reglene, og kan drive med nærkontaktstrening med utøverne, fks. holde puter. (disse trenerne kan være over 30 år, men utøverne må være 30 år eller yngre!).
 • For de f.o.m. 31 år: må det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand. Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt for de f.o.m 31 år (f.eks. sparring, oppgaver på puter etc.)
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det kan brukes fellesgarderober/fellesdusjer. Men her må man påse 1 meters regelen!
 • Deltakerne kan dele annet utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. boksesekk, speedball, tau, medisinball, ribbevegg eller treningsmanualer).
 • Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, hansker, puter mv.) bør imidlertid begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten kan man desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, egne klær og eget idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Det skal registreres hvem som trener sammen med dato, navn og telefonnummer da det er et krav til smittesporing. Disse listene skal beholdes i 1 måned før de makuleres.
 • Idrettens Koronavettkurs er obligatorisk for alle: E-kurset er obligatorisk for alle trenere, dommere, ledere og utøvere i bokseklubbene. Når du har gjennomført e-kurset, må du vise fram kursbeviset for idrettslaget. Link her: https://boksing.no/2020/09/idrettens-koronavettkurs-er-obligatorisk-for-alle/

Hvordan bytte gruppe: Man kan ha «opptil» 10 personer i den samme gruppene i for eksempel en uke av gangen, før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan kun gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Viktig råd: Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper (hvis barnet deltar i forskjellige idretter). Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

KONTAKTPERSON NBF: har klubbene noen spørsmål om regelverket, kontakt NBF`s Styremedlem og smittevernsansvarlig;
Frank Robert Walstad
tlf.: 92 66 36 33
frank.walstad@gmail.com

——————————————

Generelle smitteverntiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
-Syke personer skal holde seg hjemme
-God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
-Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.

En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett, og at vi sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med faste treningspartnere.

——————————————
Voksenidrett
Vi må fremdeles vente litt til med å gjenoppta boksetrening for voksne f.o.m. 31-40 år (fase 2) og 41+ år (fase 3). Voksne er i større grad enn barn og ungdom smitteførende. Derfor vil det inntil videre være regel om å holde minst 1 meters avstand mellom voksne personer og gruppestørrelse på inntil 20 personer

——————————————

Norges Bokseforbund sine retningslinjer skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF og Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet.

———————————————————–