Martin Kitel er ansatt som Sportssjef i NBF | Norges bokseforbund

Martin Kitel er ansatt som Sportssjef i NBF

Publisert: torsdag 04. august 2022

I forbindelse med Norges bokseforbunds ønske om økt vekst, aktivitet og sportslig utvikling er Martin Kitel engasjert i en 50% midlertidig stilling for 2 år som sportssjef i forbundet.

Sportssjefen vil ha en 50% organisatorisk stilling i NBF med overordnet ansvaret for Satsningsgrupper/Landslag på alle nivåer, herunder sportslig utvikling og videre satsning i norsk boksing. Sportssjefen skal samarbeide tett med trenerne som har ansvar for de respektive landslagene.

Martin innehar den kompetansen som ble etterspurt i stillings-annonsen med god margin, og er godt kjent med norsk boksing, og også godt kjent av norsk boksing.

Martin tiltrår i stillingen 1. september 2022, vi ønsker han lykke til.

Odd Haktor Slåke
President NBF


-----------------
Stillingen var utlyst i bokseforbundets sine media-kanaler: https://boksing.no/nyheter/norges-bokseforbund-soker-sportssjef-i-50-midlertidig-stilling-2022-06-22/

-----------------