Norges Bokseforbund søker Sportssjef i 50 % midlertidig stilling | Norges bokseforbund

Norges Bokseforbund søker Sportssjef i 50 % midlertidig stilling

Publisert: onsdag 22. juni 2022

Stillingen som sportssjef er midlertidig for perioden 01.08.22 til 31.07.2024

Norges Bokseforbund ønsker vekst og aktivitet og vi søker etter en sportssjef som kan bidra til sportslige utvikling av norsk boksing.

Sportssjefen vil ha en 50% organisatorisk stilling i NBF med det overordnede ansvaret for landslag på alle nivåer herunder den sportslige utviklingen og videre satsning i norsk boksing.
Sportssjefen har ansvar for senior herrer og damer, og skal samarbeide tett med de trenerne som har landslagsansvar for junior og ungdomsgruppene for både gutter og jenter.

Arbeidsoppgaver: 
-Oppfølging av alle landslag/rekruteringsgrupper med trenere.
-Administrative oppgaver som følger med aktivitetene med rapportering og dokumentasjon etter endt aktivitet.
-Være kontaktpunktet for sportslige ansvarlige i hver klubb som har utøvere som er deltagere i satsningsgrupper/ landslag.  
-Reising må påregnes i noe grad både nasjonalt og internasjonalt når NBF deltar med utøvere på stevner, internasjonale turneringer og mesterskap, alt etter behov.
-Samarbeide og ha løpende kontakt med Olympiatoppen regionalt og nasjonalt.
-Delta på tvers av de ulike aktivitetsgruppene som NBF organiserer.

Kvalifikasjoner:
- Ønsket utdanning innen idrettsfag/idrettsvitenskap. Du må ha teoretisk og praktisk kunnskap om trenerrollen, barne- og ungdomsidrett og god grunnleggende kunnskap om trening og bevegelse.
-Videre må du ha god kjennskap til idrettens organisering og struktur, samt ha gode organisatoriske evner. -Norsk Trener 1 og trener 2,  IBA 1 stjerners sertifisert trenerutdanning er ønskelig
-Norsk trener attest
-Språkkunnskaper med skriftlig fremstillingsevne og muntlig gode engelskkunnskaper er viktig.
-Det er et ønske at søker er bosatt i Norge da primært arbeidssted er NBF sitt kontor på Ullevål Stadion. 
-Være en aktiv pådriver med bruk av teams som arbeidsverktøy i møter med klubber og utøver

Personlige egenskaper vi vektlegger:

  • Evne til å formidle kunnskap og kompetanse
  • Fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver, tid og sted
  • Svært gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Være fristilt og uten bindinger mot klubber eller utøvere på elite nivå  

 

Søknadsfrist 10 juli 2022, Spørsmål om stillingen, og søknad sendes til: Generalsekretær NBF Erik Nilsen mobil: 90581230 e-mail: erik.nilsen@nif.idrett.no

Vennlig hilsen
Erik Nilsen
Generalsekretær
Norges Bokseforbund
Phone: +47 90 58 12 30
Phone: +47 21 02 97 70