Klubber/Regioner: Innkalling til Ekstraordinært Ting 23. september 2023 | Norges bokseforbund

Klubber/Regioner: Innkalling til Ekstraordinært Ting 23. september 2023

Publisert: torsdag 14. september 2023

Norges Bokseforbunds (NBF) styre kaller inn til et ekstraordinært ting lørdag 23. september 2023 klokken 12:00-13:00 digitalt på Teams. Sett av datoen og tidspunktet! Det vil bli sendt ut formell innkalling til de respektive klubbene, regionene og styremedlemmene den kommende uke.

PÅMELDINGSFRIST: innen onsdag 20. september 2023

Den 22. juni 2023 bestemte IOC (Internasjonale Olympiske Komitee) for første gang i historien å fjerne/utvise et Sportslig Forbund fra OL. Det internasjonale bokseforbundet (IBA) ble utestengt fra den olympiske bevegelsen.

NBF styre anbefaler derfor at vi melder oss ut av IBA, og søker oss inn i det forbundet som vil bli godkjent som forvalter av den olympiske boksingen.

For å få dette til så må NBF endre sin Lovnorm, og den kan kun endres på et Ting. Derfor må vi formelt gjennomføre et ekstraordinært Ting hvor de stemmeberettigede stemmer over forslaget.  

FORSLAG:
NBF sitt styre har et forslag det skal stemmes over, en endring i NBF sin Lovnorm side 1: §2 Organisasjon (2)
Fra: «Særforbundet er medlem av NIF og IBA internasjonale Bokseforbund»
Til: «Særforbundet er medlem av NIF, og det internasjonale forbundet som sanksjonerer olympisk boksing»
------------------------------------
Hvem kan stemme:
De mulig 71 stemmeberettigede er:
1 per registrerte klubb som har betalt klubblisens for 2023-2024 sesongen (60 klubber)
1 per Region (3 Regioner)
1 per Styremedlem (8 Styremedlemmer)

Påmelding til Ting
------------------------------------

LINKER TIL NETTSIDER:
NBF: www.boksing.no
NBF lovnorm 2022: https://boksing.no/media/rfccuouu/lovnorm-for-norges-bokseforbund-vedtatt-22-05-2022.pdf
NBF Strategidokument 2022-2026: https://boksing.no/media/gemfospd/nbf-strategidokument-2022-2026.pdf
World Boxing: https://worldboxing.org/
IBA: https://www.iba.sport/
IOC: 69 medlemmer støttet IOC`s hovedstyreanbefaling om å forvise organisasjonen IBA, med bare en stemme mot: https://olympics.com/ioc/news/ioc-session-withdraws-recognition-of-international-boxing-association
-------------------------------------