Det Ekstraordinære Tinget 23. september 2023 resulterte i endring av Lovnormen til NBF | Norges bokseforbund

Det Ekstraordinære Tinget 23. september 2023 resulterte i endring av Lovnormen til NBF

Publisert: tirsdag 26. september 2023

Norges Bokseforbunds (NBF) styre avholdt et ekstraordinært ting lørdag 23. september 2023 klokken 12:00-13:00 digitalt på Teams. 

Den 22. juni 2023 bestemte IOC (Internasjonale Olympiske Komitee) for første gang i historien å fjerne/utvise et Sportslig Forbund fra OL. Det internasjonale bokseforbundet (IBA) ble utestengt fra den olympiske bevegelsen.

NBF styre anbefalte at vi meldte oss ut av IBA, og søker oss inn i det forbundet som vil bli godkjent som forvalter av den olympiske boksingen.

FORSLAG:
NBF sitt styre har et forslag det skal stemmes over, en endring i NBF sin Lovnorm side 1: §2 Organisasjon (2)
Fra: «Særforbundet er medlem av NIF og IBA internasjonale Bokseforbund»
Til: «Særforbundet er medlem av NIF, og det internasjonale forbundet som sanksjonerer olympisk boksing»

Det var 27 stemmeberettigede som møtte opp på Tinget, og alle sa JA (100%) til styrets forslag om endringen som beskrevet over her. 

Norges Bokseforbund har allerede sendt inn søknad/dokumentasjon og blitt foreløpig medlem av World Boxing. Den formelle stiftelsen og godkjenning av hele World Boxing Organisasjonen skjer først tidlig november 2023 (om ca. 6-7 uker). 

------------------------------------

LINKER TIL NETTSIDER:
NBF: www.boksing.no
NBF lovnorm 2022: https://boksing.no/media/rfccuouu/lovnorm-for-norges-bokseforbund-vedtatt-22-05-2022.pdf
NBF Strategidokument 2022-2026: https://boksing.no/media/gemfospd/nbf-strategidokument-2022-2026.pdf
World Boxing: https://worldboxing.org/
IBA: https://www.iba.sport/
IOC: 69 medlemmer støttet IOC`s hovedstyreanbefaling om å forvise organisasjonen IBA, med bare en stemme mot: https://olympics.com/ioc/news/ioc-session-withdraws-recognition-of-international-boxing-association
-------------------------------------