Anti-Doping konferanse i Oslo | Norges bokseforbund

Anti-Doping konferanse i Oslo

Publisert: mandag 25. juni 2018
Norges Bokseforbund med NBF`s styremedlem Siw Denne i spissen, var selvfølgelig med når verdens antidoping program ble diskutert i Oslo på onsdag 25. juni. NBF har som mål at alle personer som deltar i vår boksefamilie som enten utøver, funksjonær, tillitsvalgt eller foresatt skal være dopingfrie. Som en samfunnsaktør skal NBF være et (foregangs) Særforbund hvor vi bruker alle midler for å forebygge, slik at alle involverte i bokse-sporten forstår idrettens og samfunnets holdning i kampen mot dopingmidler. Les mer om NBF`s antidopingarbeide her: https://boksing.no/om-nbf/antidoping-norge/