Norges Bokseforbunds Antidopingpolicy og handlingsplan: NBF antidoping handlingsplan – antidoping policy 2017

Rent Idrettslag www.rentidrettslag.no
Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Idrettsforbund, Norsk Tipping og Antidoping Norge. Konseptet ble lansert i 2008 og går ut på å utfordre klubbledelsen til å utvikle en antidopingpolicy som sier noe om hvordan de ønsker å markere seg som en verdiformidler og drive et forebyggende antidopingarbeid i klubben. Rent Idrettslag utfordrer dessuten klubber og lag til å utvikle en beredskapsplan hvis en dopingsak først rammer. NB! les saken om nytt system her: https://boksing.no/2018/06/nytt-rent-idrettslag/

Ren Utøver www.renutover.no
Ren Utøver er et e-læringsprogram som er utviklet av Antidoping Norge. Programmet er revidert i 2015, med 7 moduler som gjennomføres på ca. 30 min. NB! ALLE moduler må gjennomføres, og du har ikke gjennomført alle modulene før du får et diplom som du kan skrive ut eller lagre. Ren Utøver kan gjøres individuelt online. Programmet brukes internasjonalt av mange organisasjoner og finnes på en rekke språk.

Les mer om antidoping her: http://www.antidoping.no/

Regler og skjema for medisinske fritak: http://www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/

 

Kostholdstilskudd:

www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/faktaark/media46924.media

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/kosttilskudd/kosttilskuddsprogram/media42281.media

http://www.antidoping.no/folkehelse/kosttilskudd