Veien videre for norsk boksing | Norges bokseforbund

Veien videre for norsk boksing

Viktig informasjon om Knockoutforskriften til klubber, kretser, trenere og ledere som er tilknyttet Norges Bokseforbund. Styret i NBF har følgende informasjon om prosessene som pågår og veien videre; Alle boksestevner i terminlisten går som planlagt:
Publisert: mandag 16. desember 2013

1) Søknad om forskriftsendring

 

Norges Bokseforbund (NBF) har nå sendt inn søknad til Familie og Kulturkomiteen om å endre Knockoutforskriften slik at den harmoniserer med AIBA`s gjeldende lover og regler for AOB, WSB og APB.

NBF setter sin lit til at politikerne på Stortinget følger opp sine lovnader før valget om å fjerne blant annet hjelmpåbudet. Det at alle andre land i verden godtar AIBA`s helse og sikkerhetsprosesser for å beskytte utøverne gjør nok engang til at Norge er i en særstilling i henhold til internasjonalt aksepterte idrettsregler.2) Hva gjør vi i mellomtiden?


NBF har disse tre alternativene å velge mellom:

a) Hvis NBF velger å følge det internasjonale reglementet i Norge kan boksere/trenere og ledere bli straffet med inntil 3 måneders fengsel.

 

b) Hvis NBF velger å bokse i Norge etter norske lover kan vi bli suspendert/utestengt fra det internasjonale bokseforbundet AIBA.

 

c) Et alternativ som ikke bryter noen av lovene og forskriftene er og ikke arrangere kamper for herrerboksere over 19 år. Det betyr i praksis at norsk boksesport over tid vil bli lagt ned.
3) Veien videre (midlertidig tiltak):


NBF velger å følge alternativ b): å arrangere alle kamper i henhold til norsk lov (Knockoutforskriften).

Prosessen med forskriftsendring vil ta noe tid, og styret i NBF vil som et midlertidig tiltak velge den løsningen som på kort sikt skader norsk boksing minst.
 
Alle stevner som står på terminlisten vil gå som planlagt; deriblant NM for Senior og Nordisk Mesterskap.

I alle innbydelser vil det stå at de nye AIBA-reglene vil først bli benyttet når forskriftsendringen er i orden. Norges Bokseforbund vil også påpeke at det er en betydelig risiko for at utøvere og nasjoner som deltar i disse arrangementene kan bli utestengt fra AIBA!

For norske utøvere vil NBF ta opp kampen med AIBA for å begrense utestengelsestiden, for utenlandske utøvere så må de respektive lands bokseforbund vurdere om de tar denne sjansen med å stille opp i turneringer og stevner i Norge.

  

Hilsen
På vegnet av Styret i NBF

Frank Robert Walstad

Styremedlem