Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund

Publisert: lørdag 04. januar 2020
Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund. Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag, for organisasjoner og i lokalsamfunn i Zambia eller Malawi i 10 måneder. Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet. Søk nå! Hvem kan søke? Du som er mellom 20 og 30 år Du som ønsker å jobbe med idrettsutvikling på den afrikanske grasrota Du som ønsker å lære mer om hvordan idrett kan bidra til sosial utvikling i Afrika Du som har lyst til å lære mer om organisasjonsarbeid og idrettsutvikling Du som har stor interesse for idrett eller har en idrettsfaglig utdannelse Du som har interesse for utviklingsarbeid Du som har annen relevant erfaring eller utdannelse Les mer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/ Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/sok-her/ Spørsmål om Idrettens Fredskorps og utviklingssamarbeidet kan rettes til Julie Berg på 93686658 eller juliekarima.berg@idrettsforbundet.no.