Utdanningskomiteen | Norges bokseforbund

Utdanningskomiteen

Viser til referat fra møte i utdanningskomiteen 31.10. på Rica Gardermoen
Publisert: onsdag 29. november 2006

Referat fra utdanningskomitèmøte 31.10.2006

 

 

Til stede: Odd Haktor Slåke - Antero Rinne - Hjalmar Styve - Jan Lanesskog - Arild Hannaas - Oddvar Ervik

 

1.                  Orientering om det nye utdanningssamarbeide

Det ble orientert om den nye konstellasjonen for utdanning i samarbeid med bryteforbundet, kampsportforbundet og bokseforbundet.

 

 

2.                  Status for utdanningen

Så langt er det gjennomført 95 kurs generell del og 2 kurs spesifikk del trener I.

Det er gjennomført 5 kurs generell del trener II

 

29 særforbund samarbeider om lederutdanning. Trinn 1 er på 20 timer.

 

 

3.                  Markedsføring av utdanningstilbudene

På en ingress på vår hjemmeside vil det stå ”Utdanning”. Der skal det til en hver tid stå oppdaterte terminlister for de forskjellige utdanningstilbud som det er lagt opp til (gjennomføres innen 1. desember 2006).

 

4.                  Diskutere/planlegge form og gjennomføring av trenerseminarer

Det vil bli gjennomført trenerkurs spesifikk del trener I

helgen 19.-21. januar 2007 i Bergen.

Spesifikk del trener II vil bli gjennomført i helgen 09.-11. mars 2007.

Det vil bli arrangert trenerseminar i tidsrommet 16.-18. mars 2007. Her vil vi få til en deltakelse fra Olympiatoppen.

 

 

5.                  Status dommerutdanningen

Orientering ved Arild Hansen om dommer- og kamplederutdanningen. Vi trenger fortsatt mange flere dommere og kampledere og det oppfordres til klubbene om å melde sin interesse for kurs.

 

 

6.                  Post 3 midler

Midler for aktivitet lederutdannelse og klubbutvikling søkes fra forbundet. Midler for trenerutdanning søkes felles til de tre samarbeidende særforbund.

Hjalmar Styve sjekker med Anders Styve mulighetene for å gjenoppta klubbesøkene med treningssamlinger ute i klubbene. Dette er svært lærerike og motiverende samlinger for klubbene, hvor det blir trent på grunnleggende boksetekniske ferdigheter. Dette er tiltak som er dekket av Post 3 midler og som forbundet gjerne ser at vi kommer i gang igjen med.

 

 

 

Odd Haktor Slåke

utdanningskomitèleder