Unik avtale for norsk idrett | Norges bokseforbund

Unik avtale for norsk idrett

· 15 særforbund (FFA) tilknyttet Norges Idrettsforbund, med totalt 230.000 medlemmer inngår en unik sponsor- og utviklingsavtale med SpareBank 1 Forsikring · Avtalen er en nyvinning i forholdet mellom næringslivet og idretten · FFA og SpareBank 1 Forsikring skal sammen etablere og markedsføre et unikt forsikringskonsept for medlemmene · Begge parter har et langsiktig perspektiv for samarbeidet, som i første omgang omfatter 5 år, med felles ambisjoner om forlengelse · Avtalen gir støtte til breddeidretten; både på særforbund og klubbnivå. · Avtalen vil de neste 5 årene sikre de 15 forbundene mellom 15-20 millioner kroner.
Publisert: onsdag 14. november 2007

 

 

Avtalen er inngått mellom SpareBank 1 Forsikring og Flerforbundsavtalen (FFA). Avtalen inneholder etablering av felles forsikringsdistribusjon og en ren sponsordel.

Forsikringsavtalen er en nyvinning i norsk idrett, der SpareBank 1 Forsikring og FFA sammen skal utvikle skreddersydde forsikringsprodukter som distribueres og følges opp via internett og telefon. Avtalen innebærer inntektsmuligheter for begge parter.

Sponsoravtalen inneholder en rekke muligheter for avtalepartene, og har en økonomisk ramme på 12,5 millioner kroner de neste 5 årene.

 

- For oss har det vært viktig å finne en samarbeidspartner som ønsker å være med på å videreutvikle vårt Flerforbundskonsept, og ikke kun fremstå som en tradisjonell sponsor. Vi er svært fornøyde, sier generalsekretær Espen Larsen i Norges Badminton Forbund, som representerer de 15 særforbundene som inngår i avtalen.

- Avtalen gir alle særforbund som er med en mulighet til å utvikle egen idrett, samtidig som vi også er med på å utvikle spennende forsikringsprodukter som vi kan stå inne for. SpareBank 1 er en stor og seriøs aktør som passer godt inn i profilen til Flerforbundsavtalen. Samarbeidet vil komme begge parter til gode.

 

- SpareBank 1 føler en nær tilknytning til norsk idrett. Vi har over 100 års erfaring med støtte til idrettslag og klubber over hele landet - knyttet til drift og arrangementer av alle typer, sier adm. direktør Tore Tenold i SpareBank 1 Forsikring.

- Nå går vi aktivt inn også på forbundsnivå, med klubbmedlemmene og deres familier i fokus. Avtalen vil gi økonomiske rammer som sikrer videre utvikling og vekst for 15 idretter som på ulike måter er viktige for utviklingen av lokalsamfunn og oppvekstmiljøer i hele Norge.

 

Tenold og Larsen er enige om at dette er en spennende nyvinning for norsk idrett, med store utviklingsmuligheter for alle involverte - basert på felles utvikling og distribusjon av forsikringsprodukter til medlemmene og deres familier.

 

- Med en god sponsoravtale i bunnen, og med gode muligheter for ytterligere inntekter gjennom forsikringsavtalen, har 15 særforbund nå den beste muligheten for videreutvikling noensinne. Nå er det bare å brette opp ermene og starte jobbingen, sier Espen Larsen, på vegne av 230.000 medlemmer i de 15 involverte særforbundene.

 

 

Deltakende forbund:

Norges Badminton Forbund

Norges Basketballforbund

Norges Bordtennisforbund

Norges Bandyforbund

Norges Biljardforbund

Norges Bokseforbund

Norges Bowlingforbund

Norges Bueskytterforbund

Norges Danseforbund

Norges Fekteforbund

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Norges Klatreforbund

Norges Skytteforbund

Norges Studentidrettsforbund

Norges Vannskiforbund