To store donasjoner til Dennis sitt minnefond | Norges bokseforbund

To store donasjoner til Dennis sitt minnefond

Norges Bokseforbund har gitt et meget stort og godt bidrag til Dennis Kragnes Chagulas Minnefond på hele 20.000 kroner. Olympiatoppen i Trondheim gir også 5.000,- til fondet. Målet om 100.000,- er ikke langt unna.
Publisert: søndag 04. desember 2005
Det har de siste dagene kommet 2 store bidrag til Dennis Krangnes Chagula Minnefond. Norges Bokseforbund har gitt hele kr 20 000,- og Olympiatoppen Trondheim bidrar med kr. 5 000,-. Meget prisverdige bidrag av giverne, noe som betyr at man sakte men sikkert nærmer seg målet på kr. 100 000,-. Familien og Trondhjem Bokseklubb takker så mye på vegne av fondet og norsk boksing.

Dennis var en av flere idrettstalenter som var tatt ut på OLT`s basisprosjekt og gjorde mye av sitt treningsarbeide i samarbeid med en del av OLT`s ressurspersoner og benyttet mange av de verktøy som OLT benytter, bl.a. utviklingstrapp og utviklingsplaner. Dette er bakgrunnen for at OLT gir en gave til dette minnefondet.


Første stipendutdeling blir under NM-junior i februar og invitasjoner sendes ut kommende uke. Det tilfaller altså et stipend til en talentfull utøver i aldersgruppen 15-19 år av dette fondet. (Invitasjonen er lagt ut her på siden) 

Bokse-Norge oppfordres til å bli med å bidra!
Ajourført giverliste nedenfor.

Adresse til fondet er:
Dennis Krangnes Chagula Minnefond
c/o Trondhjem Bokseklubb
P.B. 9618 Saupstad
7478 Trondheim
Fokus Bank Bankkonto nr: 8601 10 13777

Dennis Minnefond pr. 3.desember 2005: 

Fra                                                                                                    Beløp

Bobo, Dan, Stian, Tommy                                                              500,-

Ukjent                                                                                                350,-

Per Erik Klegseth                                                                              100,-

Line, Lina, Nina, Catharina                                                              400,-

Ukjent  (2 pers.)                                                                                 200,-

Trond Letnes                                                                                     200,-

Christian, Hamida, Bruna, Erik, Sarah, Schreiner                          200,-

Ann m/fam, Ketil, Odny, Heidi, Frode m/fam                                400,-

Jojo                                                                                                      500,-

Kristine og Tore Markussen                                                           100,-

Ingrid Thomsen og Otto Inge Olsen m/fam                                   400,-

Tor Eivind Søberg Lindstad                                                             200,-

Rune og Hilde                                                                                    200,-

Maria Rønning m/fam                                                                       300,-

Astrid og Odd, Mona og Iren m/fam                                              200,-

Habiba m/fam                                                                                     600,-

Moones                                                                                           1 000,-

Hilton m/fam                                                                                       500,-

Øystein, Vigdis og Jens Sundet                                                      150,-

Tanzania Trondheim Club                                                                1 000,-

Bethel church                                                                                     200,-

Erling og Liubu Skjølsberg                                                                300,-

Fam. Blekesøien Tallaksen                                                                100,-

Jorunn, Zalcaria, Liv Eli, Per Daniel, Adam Urio                             250,-

Ella og Bjarne Hansen                                                                       150,-

Janne og Magne                                                                                 200,-

Fam. Olsen (Byneset)                                                                         400,-

Ida Skagen, Vegard Fredriksen, Kristin Bakken                             150,-

Ann Elisabeth, Mehmet Ali, Christine og Malin                             200,-

Hjørdis og Johannes Maalen                                                              200,-

Onkel Svein, Eli, Kristian og Petter                                                    200,-

Mor til Gleb                                                                                           100,-

Per Krangnes m/fam                                                                           300,-

Marita Rognan m/fam                                                                        200,-

Ida, Kristin, Marianne, Lene, Heidi, Linda, Mona, Jostein,

Erik, Kristian O., Hans Petter                                                           1 500,-

Familien Melbye                                                                                 500,-

Onkel Torstein m/fam                                                                        500,-

Tove og Svein m/fam                                                                          400,-

Olav, Helge og Mona, Gunnlaug og Harald                                   200,-

Hilda Haugan m/barn                                                                          200,-

Jan Ivar, Bjørn og Randi                                                                     200,-

Karin og Tor Stensrud                                                                       200,-

Hugo (Chile)                                                                                         100,-

Aniceta og Hans Ormberg                                                                 200,-

Familien Inger Lise og Dagfinn Bollingmo                                      350,-

Annika Skei Hansen                                                                           200,-

Espen Selbæk                                                                                       100,-

Olga, Mona, Reidun m/fam                                                                 200,-

Gladys Ester                                                                                          100,-

Edvind Lervik                                                                                        100,-

Andrea Grimsbo                                                                                    100,-

Marit Norman m/fam                                                                             300,-

Berit Leraand, Shantini Srikaran, Aina Leines Hansen                   150,-

Marcus Vik Brækstad                                                                           100,-

Lisabeth, Anne Therese                                                                      200,-

Heimdal videregående skole                                                               500,-

Thor Dahl                                                                                               500,-

Therese Nergaard                                                                                 200,-

Bjørn A. Dahle                                                                                      400,-

Arvid N. Bomann                                                                                 200,-

Trondheim Kommune Boxåpner                                                        500,-

Jon Knut Lippe                                                                                     200,-

Trondhjem Bokseklubb                                                                   10 000,-

Walstad Boxing Team                                                                          500,-

Sør-Trøndelag Boksekrets                                                               5 000,-

Box-Team Trondheim                                                                       5 000,-

Jan Petter Kongshaug                                                                         300,-

Stig Leirdal                                                                                           200,-

Blomsterhuset Moa                                                                            700,-

Lotte Lien                                                                                              200,-

Trondheim Kommune Oppvekstkomité                                            500,-

Gladys Ester Quintanilla                                                                      100,-

Svanhild Kragnes                                                                                 500,-

Randolf Dahl                                                                                         500,-

Sør-Trøndelag Idrettskrets (Olympiatoppen Trondheim)              5 000,-

Norges Bokseforbund                                                                       20 000,-

 

Sum pr. 03.12.2005                                                                            67 250,-