Styremøte NBF | Norges bokseforbund

Styremøte NBF

Forbundsstyret har møte på Rica Helsfyr hotel Oslo onsd. 14.12. kl. 1400.Se sakslisten
Publisert: onsdag 14. desember 2005

S A K S L I S T E

 

 

Referatsaker

 

20/04-07.     Laglederrapport Tammerturnering 19.-24.10.05. v/M. Kitel

 

21/04-07.     Laglederrapport Copenhagen Box Open 24.-27.11.05 v/M. Kitel

 

22/04-07.     Dommeruttak våren 2006

 

Styresaker

 

79/04-07.     Godkjenning av protokoll styremøte 10/04-07.

 

80/04-07.     Informasjon fra presidentens møte med ansatte.

 

81/04-07.     Søknad om arrangement av NM-senior 2008 og NM-junior 2007.

 

82/04-07.     Diplomboksing forslag til NM-arrangement

 

83/04-07.     Brev fra  Helge Wærøy om sitt styreengasjement.

 

84/04-07.     Søknad fra Moss BK om arrangement av Forbundsting 2007

 

85/04-07.     Innspill fra de øvrige nordiske forbund med ønske om å legge inn juniorklasse

                   for kvinner i nordisk mesterskap fra 2006.

 

86/04-07.     Forslag til ny samarbeidsavtale mellom kampidrettsforbundene

 

87/04-07.     Budsjettforslag 2006.

 

88/04-07.     Eventuellt.