Støtte til mangfold- og inkluderingsprosjekt: Oppstartsgruppe paraboksing | Norges bokseforbund

Støtte til mangfold- og inkluderingsprosjekt: Oppstartsgruppe paraboksing

Publisert: fredag 13. januar 2023

Norges Bryteforbund i samarbeid med Norges Bokseforbund og Sportsklubben av 1909 har blitt tildelt midler til et pilotprosjekt for mangfold og inkludering.

Før jul ble det klart hvilke syv pilotprosjekter som får støtte fra den ekstraordinære innsatsen til Norges Idrettsforbund, Krafttak for mangfold og inkludering, denne runden. På listen står Norges Bryteforbund i samarbeid med Norges Bokseforbund og Sportsklubben av 1909. Mangfoldsprosjektet har navnet «Oppstartsgrupper parabryting og paraboksing», og er innenfor det prioriterte område med arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett).

Se oversikten over de utvalgte prosjektene her, og les mer om innsatsen Krafttak for mangfold og inkludering her.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle bryting og boksing som et organisert aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse, samt utvikle kunnskapsmateriell i form av bilde-, video- og tekst. Kunnskapsmateriellet skal sette våre erfaringer i system, og bidra til å utvikle parabryting og paraboksing til etablerte tilbud videre i andre klubber.

Prosjektet vil ha oppstart i februar 2023, med en varighet til september 2024.

Har du spørsmål om eller innspill til paraidrett? Da blir Emilie Kristiansen glad for å høre fra deg over e-post: emilie.kristiansen@nif.idrett.no eller telefon: +47 478 10 904