Store endringer I AIBA regelverket er innført nå!

Publisert: søndag 07. august 2016
Under en prosess som gikk under våren 2016 spurte vårt hoved-forbund AIBA alle de respektive land sine bokseforbund om innspill til endringer i regelverket. Norges Bokseforbund svarte med «glede» på dette, og støttet 100% alle de regelendringene som var foreslått og som nå er blitt innført. Det er flere regelendringer som ble gjort, men den viktigste var at AIBA technical rule 2.2.2 er nå fjernet helt. Den sa at alle som deltok i «andre kampsporter» ikke fikk delta eller være medlem i klubber i Norges Bokseforbund. Dette betyr nå at alle som driver med andre kampsporter som Kickboksing, Profesjonell boksing, Taekwon-Do osv. kan nå løse inn startbok gjennom Norges Bokseforbund og delta på våre stevner. Norges Bokseforbund mistet spesielt flere medlemmer fra kickboksing miljøet når denne regelen ble innført for noen år siden. Disse ønsker vi nå velkommen tilbake i bokseringen. Det er også gjort endring i AIBA technical rule 16.1.2, som tidligere stengte igjen for at trenere for profesjonelle boksere kunne delta som AIBA trenere. Denne reglen er nå endret slik at disse trenerne kan delta i AIBA boksing, men de må registreres til AIBA gjennom Norges Bokseforbund under en overgangsperiode på 1 år. I løpet av dette året må de gjennom et AIBA 1 stjerners kurs. (NB! Regelendringene er ikke oppdatert på AIBA sine regelverksider grunnet fokus på gjennomføring av boksingen i OL i Rio.)   Hilsen Frank Robert Walstad Visepresident Norges Bokseforbund