#STOPP | Norges bokseforbund

#STOPP

Publisert: tirsdag 01. desember 2020

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har vi laget en samleside for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-kampanjen, digitale trykk, gratis utlån av arenadressing og annet som kan bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt. #STOPP er en langsiktig kampanje som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.

Sjekk siden til Norges Idrettsforbund, hvor dere finne all informasjon om kampanjen og hvordan profilere den i klubbene: #STOPP (idrettsforbundet.no)


---------------------------------------------
Opplever du diskriminering?

Opplever du diskriminering eller trakassering i idretten? Ønsker du hjelp til å si ifra om noe du har opplevd, sett eller hørt?

Har du ansvar i et idrettslag og trenger hjelp til å håndtere en henvendelse?

Kontakt gjerne seniorrådgiver verdiarbeid i Norges idrettsforbund Håvard B. Øvregårdhavard.ovregard@idrettsforbundet.no

eller Cecilie Prebensen, seniorrådgiver verdiarbeid i Norges idrettsforbund cecilie.prebensen@idrettsforbundet.no