Status startbøker | Norges bokseforbund

Status startbøker

Antall startbøker pr. 31.01.2012
Publisert: fredag 03. februar 2012

Diplom menn            41
diplom kvinner          4
Ungdom menn         39
Ungdom kvinner        3
Junior menn            51
Junior kvinner         13
Senior menn            64
Senior kvinner         18

Totalt                    233