Status og Fremtiden i Norsk Boksing - Av Sportssjef Per Arne Skau

Publisert: tirsdag 16. juni 2020

Hei kollegaer i Norsk boksing

Her er status og oppdatering på situasjonen i nasjonal og internasjonal boksing fra Sportssjef, Per Arne Skau nå rett før vi går inn i sommerferieperioden.

Vinteren gikk fort over til vår, og med de store utfordringene som Covid-19 førte med seg. NBF fikk med millimeters presisjon gjennomført et flott seniormesterskap i Trondheim. Vårt lag som reiste til London i midten av mars ble stoppet i sitt forsøk på å kvalifisere seg til Tokyo- OL 2020 og siden det har alt stått stille i nasjonal og internasjonal boksing.

I denne perioden kom NBF`s styre med en forespørsel til meg om jeg ønsket en forlengelse av min kontrakt. Jeg konfronterte familie og hovedarbeidsgiver før saken var klar. Med mye erfaring fra tidligere periode vil jeg forhåpentligvis kunne gjøre en tilfredsstillende jobb for Norsk boksings, klubber, trenere og ikke minst utøvere i de 2 nye årene som Sportssjef.

------------------------------------------------

Styret i Norges Bokseforbund: - «Norsk Boksing er i stadig vekst, vi har aldri vært så store som vi er i dag med over 6500 medlemmer. For å imøtekomme dette ønsker NBF at sportssjef, Per Arne Skau skal sette i gang prosesser og aktiviteter som øker antallet kamper i Norge på alle nivåer.»

Med større aktivitet er NBF helt avhengige av at klubbene bidrar. Klubber er kontaktet og oppfordret til å arrangere stevner i samarbeid med NBF. Vi håper derfor at alle klubber, boksetrenere og utøvere gjør seg klare og blir med på dette løftet. Oppfordringen resulterte i en rekordstor terminliste for høst/ vinter 2020.
Responderer klubbene og deres utøvere på dette, har NBF flere gode forslag for nytenkning og aktivitet nasjonalt i 2021/2022. NBF vil selvfølgelig følge med på hva som skjer internasjonalt etter Covid-19.

Dette er planlagt nasjonalt for oppstart (etter Covid-19):    

  • Fra September- Desember 2020 arrangeres 10 Diplomserierunder rundt i regionene pluss en avslutningsrunde på Jessheim for alle regionene.
  • Rekruttserien vil kjøre 7 runder i samme periode rundt i Norge.
  • Legacy Box Cup går som planlagt 23.-25. Oktober i Trondheim.
  • NM- for ungdom og junior 4.-6. Desember avholdes i Vestby.
  • «Female Box» fortsetter sitt breddetilbud for jenter med Anne Tjønndal. Det er lagt til en «Female Box samling» i Bodø den 6.-8. November
  • Breddetilbudet for gutter/herrer får 4 terminfestet treningssamlinger i sesongen 2020/2021. 2 samlinger høst/vinter og 2 vår/sommer.

NBF vil trenge klubbtrenere for avvikling av breddesamlingene. De vil i samarbeid med Sportssjef, Per Arne Skau planlegge og tilrettelegge for disse samlingene.

--------------------------------------------------------------
Kommunikasjon mellom klubber, trenere og Sportssjef, Per Arne Skau vil foregå formelt på Microsoft Teams:

  • For den største medlemsgruppa i NBF, bredden er det opprettet en gruppe på «Teams» som heter «Sportslig satsning» denne gruppa er for trenere og nøkkelpersoner i Norsk boksing. Der kan du søke informasjon, ha samtaler mellom andre medlemmer i gruppa og direkte kontakt med Sportssjef, Per Arne Skau. Dette kan være et godt verktøy for klubber og deres trenere som ønsker å ha en bred kontaktflate og informasjonsflyt hvor vi er samlet.

 

  • NBF sin «Toppsatsing jenter ungdom og junior» er en undergruppe fra «Sportslig satsning». Her vil de jentene som legger ned et godt treningsarbeid over tid, har høy sportsligaktivitet få tilbud om å bli med i gruppa. Den ledes av Ole Arne Næsgård B-30 og Sportssjef, Per Arne Skau. Utøvere med klubbtrener blir medlem i denne gruppa.

 

  • NBF sin «Toppsatsning Gutter ungdom og junior» er en undergruppe fra «Sportslig satsning». Her vil de guttene som legger ned et godt treningsarbeid over tid, har høy sportsligaktivitet få tilbud om å bli med i gruppa. Den ledes av Kenneth Øvald Pors BK, Erik Dahlen Raufoss BK og Sportssjef, Per Arne Skau. Utøvere med klubbtrener blir medlem i denne gruppa.

 

  • NBF sin «Toppsatsning senior Elite» er en undergruppe fra «Sportslig satsning». Her vil de dame og herreutøvere som har lagt ned et godt treningsarbeid over mange år og med høy sportsligaktivitet få tilbud om å bli med i gruppa. Den vil ledes av Sportssjef, Per Arne Skau. Utøvere med klubbtrener blir medlem i denne gruppa.

Felles for alle gruppene er at det er et behov for informasjon. Når det åpnes opp for sportslige aktiviteter nasjonalt og internasjonalt vil det foreligge oppdaterte terminlister. Utøverne i hver gruppe vil bli organisert av de respektive lederne, og vil etter sine ferdighetsnivå potensielt få muligheter til å delta på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Av gjennomføringsgrunner vil det benyttes klubbtrenere som blir tatt med i planleggingen. Fortsatt vil klubben og klubbtreneren være den viktigste ressursen for utøveren. Finansiering av disse aktivitetene vil bli på egenandeler.

--------------------------------------------------------------

Jeg har også i disse Corona tider kontaktet klubber og trenere i inn- og utland, og et spennende samarbeid med alle våre Nordiske boksevenner foreligger. Et treningssamarbeid på tvers av landegrenser kan være vårt sterkeste kort.  Jeg håper dere alle sammen ser fremover til et større aktivitetsnivå med flere kamper på hjemmebane, vi må vise oss frem. Så får vi håpe det snart åpnes opp for nasjonal og internasjonal aktivitet.

Jeg ønsker dere alle sammen en riktig god sommer. Tren godt og forbered dere, så vil mulighetene komme.

Hilsen
Sportssjef
Per Arne Skau