Startmøte med Stovner BK | Norges bokseforbund

Startmøte med Stovner BK

Mandag 14.10. gjennomførte forbundet et startmøte med Stovner Bokseklubb. Klubben ble stiftet i februar 2010 etter initiativ av nåværende styremedlem i NBF; Siw Dennè.
Publisert: tirsdag 22. oktober 2013


Fra forbundet deltok Ole Jacob Stav og Oddvar Ervik og fra Stovner BK deltok 13 medlemmer med klubbleder Sami Salameh, nestleder Markus E. Erik og styremedlemmene Siw Dennè , Tor Martin Pedersen og Satak Øzbek i spissen.

Klubben har etablert seg i et område med et stort potensiale hvor mange med innvandrerbakgrunn er bosatt. Møtedeltagerne fra Stovner BK var overveiende ungdom under 20 år med 17-årige
Sami Salameh som leder.

Det viste seg å være en meget positiv og løsningsorientert gruppe som hadde gode forslag til hvordan klubben skulle utvikles. Det som var det viktigste på dette tidspunktet var å utdanne flere trenere som kunne avlaste Siw Dennè som nå tok de fleste treningene. Meget positivt var det også at det kom besøk fra den lokale politistasjonen som hadde vært å sett på klubbens trening og tydeligvis blitt imponert. De hadde med refleks og små lommelykter som ble delt ut til deltagerne.

Etter å ha gått gjennom organisasjonshjulet og kommet med innspill til klubbens visjon
skal klubben nå gå videre med en virksomhetsplan. Forbundet vil komme tilbake med oppfølgning men synes grunnlaget for en god klubbutvikling er godt tilrettelagt.

Hilsen
Ole Jacob Stav og Oddvar Ervik