Sportssjef Erik Bredler avslutter sitt engasjement i Norge Bokseforbund

Publisert: onsdag 06. juli 2016
(FOTO: Phuong Costello) Sportssjef Erik Bredler avslutter sitt engasjement i Norges Bokseforbund den 31. juli 2016. Erik har vært engasjert på en 4 årskontrakt som gikk ut 31. desember 2016, men han har selv valgt å tre ut av stillingen 5 måneder før tiden. NBF takker Erik Bredler for samarbeidet og ønsker han lykke til videre. Norges Bokseforbunds styre er i gang med en prosess for å skape et nytt rammeverk for både den administrative og operative sportslige satsingen for landslagsutøvere i regi av NBF. Styret vil komme tilbake med den overordnede planen før sesongstart 2016.   Hilsen på vegne av styret i NBF President Odd Haktor Slåke