Spørreundersøkelse: Forskningsprosjekt på treners ledelse i boksing | Norges bokseforbund

Spørreundersøkelse: Forskningsprosjekt på treners ledelse i boksing

Til mastergradsavhandlingen min gjør jeg et forskningsprosjekt på treners ledelse og trener-utøverrelasjoner i boksing. Som en del av dette prosjektet skal jeg gjennomføre en spørreundersøkelse blant boksetrenere i Norge. Formålet med denne spørreundersøkelsen er å studere boksetreneres lederstil i treningssituasjonen.
Publisert: tirsdag 22. oktober 2013

Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i min mastergradsavhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det er frivillig å delta i undersøkelsen. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og resultatene vil bli presentert slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes.

 

Dette forskningsprosjektet er et viktig prosjekt fordi vi ikke har kunnskap om bokstreneres lederstil og innvirkningen dette kan ha på relasjonen til utøverne. For å kunne skape kunnskap om dette temaet er det helt sentralt å få frem boksetrenernes meninger og erfaringer om egen lederstil. I denne forbindelse vil jeg be alle som er trenere og hjelpetrenere, samt alle som har fungert i trenerrollen tidligere (men som ikke lengre er aktiv) om å svare på en spørreundersøkelse på internett (det tar ca. 5 - 15 min å svare på denne).

 

For å distribuere spørreundersøkelsen er jeg avhengig av å få tilgang på e-post adressene til trenerne som vil delta.

NB: det er viktig at alle trenerne i klubben får muligheten til å delta i undersøkelsen. Det vil si at jeg ønsker at alt fra rutinerte trenere med mange års erfaring til nybegynnere som nettopp har startet som trener svarer på undersøkelsen. Dette gjelder også utøvere/dommere/andre som er eller har fungert i trenerrollen (bokseskole, nybegynnerparti, fitness, osv).


Hvis klubben har kontakt med tidligere trenere som ikke er aktive lengre, er det også ønskelig om disse vil svare på undersøkelsen.

 

Som takk for at du deltar i undersøkelsen har du mulighet til å få tilsendt resultatene fra undersøkelsen.

 

Hvis du er interessert i å være med på dette forskningsprosjektet og bidra til å skape kunnskap om boksing og treners ledelse i Norge sender du en e-post til meg med din epostadresse.

 

Har du spørsmål om prosjektet kan jeg kontaktes på e-post: annebere@stud.ntnu.no eller på tlf: 917 91 125.

 

 

Med vennlig hilsen

Anne Tjønndal,

Masterstudent idrettsvitenskap, NTNU.