Spillemidler til utstyr 2016 | Norges bokseforbund

Spillemidler til utstyr 2016

Publisert: torsdag 27. oktober 2016
Til alle idrettslag og grupper tilknyttet NIF Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er 23. november 2016. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og på temasiden for støtteordninger. https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/ godkjent-utstyr-2016 retningslinjer-2016 Veilederen finnes også på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppa sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppa søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets. Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett. Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?» Du som mottar denne e-posten har tilgang til å søke om utstyrsmidler. I tillegg vil personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin ha tilgang til søknadsskjemaet:  Særidrettsgrupper: Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.  Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppa/idrettskolen med alle underliggende grener. Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet. Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000. Med vennlig hilsen Torstein Busland Anleggsrådgiver Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité