Reglement for diplomboksing | Norges bokseforbund

Reglement for diplomboksing

Beskrivelsen av reglene, dømmingen og utførelsen av diplomboksing er nå revidert. Det gjeldende reglementet finner dere nå HER
Publisert: søndag 26. desember 2010