PURRING søknader mesterskap og stevner | Norges bokseforbund

PURRING søknader mesterskap og stevner

Det inviteres til å søke på mesterskap og approbasjon av turneringer og stevner i sesongen 2012/13 Det kan søkes på følgende:
Publisert: fredag 20. april 2012

NM  -2012 UNGDOM GUTTER- JENTER og LANDSMESTERSKAP

                  DIPLOM GUTTER OG JENTER          23.-25. nov. 2012

NM - 2013  JUNIOR  MENN OG KVINNER-
                   NYBEGYNNERMESTERSKAP SR     08.-10. feb. 2013

NM-  2013  SENIOR  MENN OG KVINNER           01.-03. mar. 2013

For arrangement av NM ungdom og landsmesterskap diplom samt NM junior betaler

forbundet reise og oppholdskostnader for uttatte dommere og funksjonærer

Øvrige kostnader og alle inntekter tar arrangørklubb.

NM-senior er arrangørklubbs ansvar når det gjelder utgifter og inntekter.
Forbundet har ansvar for kongepokaler, forbundspokaler, medaljer og diplomer.

 

Ber om at klubbene søker om aprobasjon av egne stevner. Klubber innen
samme krets/region bes om å samarbeide for å unngå stevnekollisjoner.

          

Søknadsfrist: 01. Mai 2012