Presidenten i NBF ønsker alle et godt nytt år! | Norges bokseforbund

Presidenten i NBF ønsker alle et godt nytt år!

Et turbulent år ligger bak oss. For Norsk boksing har 2014 vært et spesielt år. Nye lover og regelendringer fra AIBA ble innført, hvor boksing uten hjelm for senior var den mest i øyenfallende og omtalte forandringen. Med den norske KO loven som begrensning og ingen støtte fra NIFs styre, var det umulig å få norske myndigheter til å gi noen form for forskriftsendringer eller dispensasjon. Det slik at norske boksere kunne følge det internasjonale regelverket.
Publisert: lørdag 27. desember 2014


Det resulterte i, som alle vet, med at Norges Bokseforbund ble suspendert fra AIBA med alle de begrensningene det medførte. Etter syv måneder ble suspensjonen opphevet etter at den nye blå, blå regjeringen med støtte, gjorde de nødvendige forskrifts endringene. Stor takk til dem. Etter det har regjeringen med støtte fra Venstre også opphevet loven mot proffboksing.

I denne saken har NBF vært en viktig sparringspartner for det politiske flertallet. Innsatsen fra NBF og da spesielt fra Erik Nilsen og Frank Robert Walstad har vært svært viktig med hensyn til å gi politikerne de rette argumentene for opphevelse av loven.

Det vil nok fortsatt gå en stund før det blir proffboksing på Norsk jord, da det er en del detaljer rundt proff arrangementer som må på plass.

Boksing og spesielt proffboksing kan være forbundet med risiko, og jeg ber klubbtrenerne på det sterkeste å ta dette med i betraktningene når råd skal gis om en eventuell proffkarriere. Proffboksing er steintøft, og kun for de absolutt største talentene, de med stor erfaring og en meget god internasjonal meritt liste.

 Vi i NBF er glad for at denne lange kampen er over og at vi kan konsentrere oss om det vi virkelig brenner for, nemlig Norsk boksing i hele sitt spekter.

Sportslig har Norsk boksing hevdet seg godt, kronet med store internasjonale seirer og medaljer i EM og VM for junior.

Vår sportssjef Erik Bredler har planene ferdig for videre sportslig satsning med noen ultimate mål der fremme. Satsingen vil koste, både økonomisk og i form av trenere og støtteapparat. Disse kostnadene må fordeles mellom klubb og forbund dersom vi skal ha mulighet til å satse det som trengs for å oppnå målene.

Dere boksere er sånn cirka midt i sesongen og mange sportslige utfordringer med sesongens hovedmål med turneringer og mesterskap nærmer seg, lykke til.

Året som har gått har gitt oss flere nye klubber, og interessen for boksing øker. Det bringer oss over til Idrettsregistreringen.

I år som tidligere er det særdeles viktig at klubbene melder inn antall medlemmer på idrettsregistreringen. Viktig for Norges bokseforbund og viktig for klubben når tildeling av midler til forbundet og klubb gis.

Enten som særforbunds tilskudd eller LAM midler fra departementet via kommunen og direkte til klubbene.

En takk til Dere alle, utøvere, trenere, dommere, ledere og støtteapparat som gjør en kjempe jobb for sporten vår.

På vegne av Erik Bredler, Erik Nilsen og Norges Bokseforbunds styre ønsker vi dere alle

EN GOD JUL OG ett GODT NYTT ÅR

Odd Haktor Slåke
President